Vågekvationen

För ljud gäller ungefär att

Vågekvationen.

Den här appleten simulerar en tryckvågs utbredning i ett endimensionellt rum. De två kurvorna visar trycket i en punkt i rummet (blå kurva) samt tryckvågens utbredningshastighet i motsvarande punkt (röd kurva). Beräkningarna bygger på numerisk lösning av vågekvationen ovan. På grund av att beräkningarna inte är exakta kommer ett fel att uppstå om man låter simulationen pågå en längre stund utan att vågen dämpas då den reflekteras mot väggarna. Dämpningen kan ändras under tiden simulationen pågår mha rullningslisterna till höger om grafen. Tryck på reload knappen i din browser för att starta om appleten.


applet 0: Fresnels linser