Holistic Evolution!

How to create a better world, by changing our attitudes!

         

Go to the English section.

       
             

 

         
           

 

         

Holistisk Utveckling!

Att skapa en bättre värld, genom förändrade attityder!

     

Om Du drivs av en innerlig önskan, att skapa en fredligare värld och som helt FÖRUTSÄTTNINGSLÖST söker efter svar på frågan, varför världen ser ut som den gör, kan Du säkert finna en och annan okonventionell tanke på den här "sajten".

Jag påstår inte att jag har alla svaren, men en och annan tankeväckande  ståndpunkt, kan jag säkert bidra med.

Mina tankar och slutsatser, kan inte heller betraktas som annat än  min egen subjektiva vision och jag kommer heller aldrig att försöka försvara den, eller försöka "sälja" den till någon. Därför överlåter jag åt var och en att ta till sig mina argument, eller förkasta dem.

 

Holistisk utveckling…

…vill gärna vara ett vattenhål för dig som inte längre tror att makten och pengarna någonsin kommer att kunna vara lösningen på mänsklighetens problem. 

Holistisk utveckling…

…vill också gärna vara ett öppet forum för människor, som vill diskutera och debattera sidans tema, eller som bara är nyfiken på argumenten om en alternativ riktning och ett alternativt förhållningssätt, bortom alla konfliktskapande makt- och pengastrukturer.

Du som redan känner med dig att den värdegrund och den pyramidala makt- och pengastruktur vi byggt upp genom mänsklighetens historia, inte är hållbar i längden, har all anledning att läsa vidare. Om du dessutom känner att den i grunden kanske rent av är destruktiv, eftersom den likt ett gigantiskt pyramidspel effektivt hindrar den överväldigande majoriteten från att någonsin kunna leva ett drägligt liv och att den därigenom, ständigt skapar ändlösa motsättningar och konflikter, kommer att finna gott om beskrivningar och argument till stöd för den tanken på den här sidan.

Du som däremot tycker att världen är OK och att världen sakta men säkert utvecklar sig i rätt riktning och som stöder denna ståndpunkt, på de senaste decenniernas teknikutveckling och som tror att den globala tillväxtbaserade ekonomin är hållbar i längden, kommer inte att få något stöd för detta. Tvärtom kommer jag att med kraft ifrågasätta detta.

Sugen också på att läsa en annorlunda framtidsvision? 
Var så god! 
Här är den reviderade versionen, där jag utökat manuset 
med nya uppdaterade avsnitt i såväl början som slutet.

Boken kan kostnadsfritt 
laddas ner i olika format!

Till bokmanuset
"2012, Året då alla tider möts!"

 

Hör av dig med synpunkter och kommentarer.

   

Gå med Vad ska vi göra sen?

   

 MSN Grupper

"Vad ska vi göra sen", är ett forum för dig som vill diskutera boken 
och som vill försöka skapa en värld bortom makten och pengarna.

 

 


En holistisk betraktelse som även ger en 
bakgrundsbeskrivning av mig.

Holistiskt HTML, (168 Kb)

Holistiskt Word, (171 Kb)

Holistiskt PDF, (104 Kb)En skrift, sett ur ett lite mer akademiskt perspektiv.

Akademiskt, Word, (73Kb)

Akademiskt, HTML, (73Kb)Min uppsats 

Uppsatsen, Word, (72 Kb)

Uppsatsen, HTML, (70Kb)

En dröm som jag länge närt, går ut på att försöka göra det till en fråga om mänskliga rättigheter att ge alla människor möjligheten till en egen bostad - där man oavsett betalningsförmågan - tryggt kan ta hand om sina familjer.
1998 tog jag mig till final i "Nationell miljöteknik tävling" i Kungsbacka, med ett helt nytt miljövänligt socio- ekonomiskt bostadsprojekt för framtiden, som jag kallat för "Kretsloppshuset Paradigma" , en serie värme- och energieffektiva huskonstruktioner som samtidigt möjliggör ny boendeformer.
Emellertid har jag inte de erforderliga resurserna att på egen hand förverkliga ett sådant projekt, varför jag TACKSAMT tar emot varje erbjudande om hjälp att finna människor/organisationer/företag som har viljan/förmågan att ta sig an förverkligandet av denna min dröm och vision.

 

 

 

 

Roland Mollbrandt, visionär

Här kan du se var jag bor


Länkar till närliggande sidor: Om Du vill kontakta mig:

Skriv gärna en kort recension:
Powered by: Guestbook.Bloke.com  
Webdesign Roland Mollbrandt TC Released 2000-01-10
Updated 2007-07-30