Denna bok är en framtidsvision...

som i ljuset av den senaste händelse utvecklingen i världen, knappast blivit mindre aktuell!

Boken är i huvudsak författad 
genom kanalisering.

OBS!
Att boken publiceras kostnadsfritt 
i sin hellhet på nätet.

 

Nedan kan Du läsa en kort beskrivning av boken!

 

Omslagsbilden är gjord av Mats Sederholm

Förord
Fred på Jorden är inte en vara med artikelnummer, 
som man kan beställa via telefon och betala med plastkortet.
Fred är inte heller något man kan tilltvinga sig med bomber och granater.
Fred är ett sinnestillstånd som man uppnår genom att respektera och hjälpa varandra.
Fred är också något man aktivt och ständigt måste verka för.

Många människor känner en stark önskan om en fredligare värld,
men eftersom freden tycks allt mer ouppnåelig och avlägsen,
gör sig oron över vart vi är på väg allt oftare påmind, 

Och eftersom det så vitt jag vet,
i vår tid inte gjorts något allvarligt försök att visualisera en fredlig värld,
där man samtidigt insett behovet av en helt annan värdegrund,
har jag tagit på mig uppgiften att försöka peka ut en ny riktning
och samtidigt visa hur en alternativ värld kan fungera.  
Därför försöker jag i min bok visualisera ett alternativt förhållningssätt,
för att ge läsaren något konkret att jämföra med
och jag har dessutom försökt göra det på ett sätt 
som både roar och oroar.

Många böcker är förutsägbara på ett eller annat sätt,
dock hoppas jag att den här inte tillhör den kategorin.
Samtidigt vågar jag också påstå att boken är väl värd att läsa,
särskilt som behållningen blir så mycket större,
 om man klarar att bortse från den egna livssituationen,
 och om man kan se våra medvetna och omedvetna bekymmer,
utifrån ett i huvudsak globalt perspektiv.

Det är också helt i sin ordning,
om läsaren inte alltid känner igen sig personligen i beskrivningen,
eftersom det ibland är nödvändigt att generalisera något.
Boken erbjuder ändå unika möjligheter att jämföra och spegla 
våra väl inprogrammerade tros- och värdesystem,
mot en helt annan värdegrund och att det därigenom 
blivit möjligt att visualisera ett "fönster" mot framtiden,
på ett förhoppningsvis målande och lättsamt sätt.
Jag har t ex försökt göra detta genom att belysa våra omedvetna attityder
och vårt vanligtvis omedvetna förhållningssätt med ett utifrån perspektiv
och därmed blir det förhoppningsvis,
 i någon mån också lättare att medvetet välja en annan väg.
För sannolikt är det så att de flesta av oss aldrig ens tänkt tanken,
att världen rent av skulle kunna fungera mycket bättre för oss alla,
om vi använde en annan mer villkorslös "verktygslåda".

Boken innehåller även ett erotiskt avsnitt,
med en dragning åt det som många beskriver som udda,
eftersom jag inte heller ville missa tillfället att röra om lite i våra könsroller.
Så om du störs av sexuella anspelningar,
ska du nog först se över dina fördomar innan du läser den här boken!

* * *


Varsågod!

Om du föredrar att läsa texten med webläsaren online eller offline, rekommenderar jag att du ställer in bredden på webläsaren så att radbredden blir c:a 50 - 65 tecken, eller c:a 13 - 15cm, då blir det bekvämast att läsa från skärmen.

2012, Året då alla tider möts.htm (410 Kb)

Om Du vill skriva ut manuset och läsa i Word eller PDF format, klickar Du här.

2012, Året då alla tider möts.doc (423 Kb)

2012, Året då alla tider möts.pdf (811 Kb)

(Valfri Word-version fungerar.)

(Kräver Acrobat Reader)

Install free Acrobat Reader.

Publicerad  2001 07 22

Reviderad 2003 05 22