Welcome!

POWER - PROTECTED

Du behöver ange ett lösenord för att få tillträde till POWER PROTECTED. Skälet är att jag där vill kunna använda material som av en eller annan anledning bör vara separerat från sajten i övrigt. Peter You'll need a password to enter the POWER PROTECTED area. The reason is that I might use material which for one reason or the other should be kept separated from the rest of the site. Peter
DETTA ÄR INTE EN PORT TILL VUXENRELATERAT MATERIAL. VI TAR AVSTÅND IFRÅN ALLA KRÄNKANDE SKILDRINGAR AV MÄNNISKOR, VARE SIG DET ÄR I TEXT ELLER BILD. PM THIS IS NOT A GATE TO ADULT MATERIAL. WE DISSOCIATE OURSELVES FROM EVERY OFFENSIVE ACCOUNT OF PEOPLE, BE IT IN WRITING OR ILLUSTRATED. PM

Kommer Du inte vidare trots att lösenordet är riktigt? Det beror på att alla bläddrare inte kan tolka javaskriptet.

Om Du inte känner till lösenordet, så skall Du få en vink.

Is it impossible to enter even though you're using the correct password? The reason is that not all browsers support the javascript used.

If you don't know the password, I'll give you a hint.


Skicka e-post till/Send e-mail to  webmaster