Konstnärer och formgivare

Under rubriken konstnärer och formgivare har jag samlat litteratur om de konstnärer och formgivare som verkat vid Gustavsbergfabriken.

Gustavsberg

Ledtrådar till historien om ett brukssamhälle

Konstnärer på Gustavsberg

Författare:

 

I en serie vänporträtt karaktäriseras flertalet konstnärer vid Gustavsberg

genom personer som stått dem nära i det dagliga arbetet och därför

kunnat berätta både om deras produkter och individuella profiler.

 

Den som finner ett exemplar av detta guldkorn kan skatta sig lycklig.

 

 

AB Gustavsberg

Wilhelm Kåge keramikens mästare

Författare: Gisela Eronn

 

En bok i en serie böcker om konstnärer vid Gustavsberg, lättsamt skrivna av Gisela Eronn. Boken är välskriven och innehåller kompletta förteckningar av konstnärens alster.

 

 

 

Prisma

ISBN: 91-518-4605-5

Tusen konstnären Stig Lindberg

Författare: Gisela Eronn

 

En bok i en serie böcker om konstnärer vid Gustavsberg, lättsamt skrivna av Gisela Eronn. Boken är välskriven och innehåller kompletta förteckningar av konstnärens alster.

 

 

 

Prisma

ISBN: 91-518-4476-1

Lisa Larson bland lejon och änglar

Författare: Gisela Eronn

 

En bok i en serie böcker om konstnärer vid Gustavsberg, lättsamt skrivna av Gisela Eronn. Boken är välskriven och innehåller kompletta förteckningar av konstnärens alster.

 

 

 

Prisma

ISBN: 91-518-4738-8

Karin Björqvist Formgivare

Författare: Arthur Hald & Hedvig Hedqvist

 

Boken är en enastående beskrivning av personen, konstnären och form-

givaren Karin Björqvist. Boken är utgiven 1995 och Karin Björqvist är

fortfarande verksam, varför jag önskar att Hedvig Hedqvist tar sig an

att skriva en andra reviderad upplaga.

 

 

Carlssons

ISBN: 91-7798-977-5

Berndt Friberg Keramiker

Författare: Ulf Hård af Segerstad

 

Dokumentation pågår...

 

Wilhelm Kåge

Författare: Nils Palmgren

 

Dokumentation pågår...

Helmer Osslund

Författare: Nils Palmgren och Herje Granberg

 

Dokumentation pågår…

 

 

 

 

 

 

AB Svensk Litteratur, 1952

Förteckning över konstnärer och formgivare vid Gustavsberg

Namn

 

Vid Gustavsberg

Berglund Bengt             

keramiker

1960-1975

Björquist Karin              

konstnär,  keramiker

1950-1994

Blomqvist Calle            

keramiker, mönstertecknare

1919-1971

Boberg Ferdinand     

arkitekt, tecknare

1909-1914

Breger Bibi                     

mönstertecknare

1954-1957

Breger Carl-Arne          

designer

1954-1958

Chevet August               

porslinsmålare

1870-1890

Ekberg Bernhard          

porslinsmålare

1841-1886

Ekberg Josef                  

konstnär, keramiker

1889-1945

Engström Elsa              

konstnär, keramiker

1912-1916

Eriksson Gustaf            

modellör

1894-1902

Friberg Berndt              

keramiker

1934-1981

Hald Arthur                  

konstnärlig ledare

1956-1981

Hauptman F                 

porslinsmålare

1896-1900

Hennix Erik                   

keramiker

1967-1972

Hennix Margareta        

keramiker

1967-1989

Herrström Rolf             

designer

1970-1982

Hoff Paul                       

keramiker

1969-1974

Isaeus Magnus             

arkitekt, mönstertecknare

1868-1873

Jonson Sven                 

konstnär

1934-1981

Juhlin Sven-Eric          

designer

1967-1976

Kåge Wilhelm               

konstnär, keramiker

1917-1960

Landgren Per-Olof       

designer

1969-1988

Landqvist Jan               

designer

1967-1975

Larson Lisa                  

keramiker   

1954-1980

Liljefors Anders           

konstnär, keramiker

1947-1957

Lindberg Stig

konstnär, keramiker

1937-1982

Lundgren Tyra

konstnär, keramiker

1940-1950

Malmström August

konstnär, mönstertecknare

1868-1874

Meder Franz

porslinsmålare

1887-1900

Mårtensson Beata

konstnär, keramiker

1908-1910

Möller Peder

porslinsmålare

1886-1902

Neujd Herman

skulptör, keramiker

1897-1906

Nordgren Peter

designer

1970-1976

Osslund (Åslund) Helmer

konstnär, keramiker

1889-1894

Pettersson Evaldine

porslinsmålare

1880-1949

Pien Peter

designer

1959-1976

Prinz Ursula

keramiker

1939-1951

Räisänen Jorma

mönstertecknare

1980-1984

Rönndahl Pia

keramiker

1980-1994

Simmulsson Maria

keramiker

1945-1949

Skohg Börje

konstnär

1947-1987

Stierna John

dessinatör

1896-1941

Sundell Britt-Louise

keramiker

1954-1982

Wejsfelt Sven

keramiker

1953-1994

Wennerberg Gunnar G:son

konstnär, keramiker

1895-1908

Öberg Eje

konstnär, keramiker

1955-1971

Östman Lasse

keramiker

1984-1987