Arkivet för kyrkklockorna

  

Tillbaka till Stensjöns predikoarkiv

Kyrkklockan - vårt församlingsblad har getts ut regelbundet sedan slutet på 1990-talet. Vi har lyckats återskapa en del av dessa nummer från hösten 2002 och framåt.

Församlingsbladen är fulla av minnen  från år som gått. Vi hyser stora förhoppningar om att bladet även i fortsättningen kommer att ges ut och läsas.

Håll till godo med gamla nummer.
Klicka på bilden för att läsa bladet som PDF

Här
Inget blad kom ut vintern 2015