Stefan Halléns Släktsida

 


Denna forskning är till stora delar gjord i sekundära källor såsom databaser, CD-skivor och annat.
Allt sådant material rymmer en viss risk för felaktigheter eftersom det är avskrifter från originalen.
Jag reserverar mig således för felaktigheter (mina egna och andras).

 

 << Till SläktenMaila: Stefan Hallén