Register över födda, vigda och döda i Kyrkås

 

Osäker tolkning markeras med * samt uppgift från annan källa när det gäller födelseår i dödregister. Förklaringen jag har i mitt originalregister till * framgår inte i dessa register.
Namnen är något normaliserade, ß och z är ersatt med s eller ss.
Det är över min förmåga att säkert tolka tecknen I och J.
I de fall som rätt tolkning skulle vara Ionsson så står det i mitt register Jonsson.
Likaså har Jngeborg tolkats av mig till Ingeborg.
Gränsen mellan gemener och versaler är även den svår i vissa fall, jag har valt att tolka begynnelsebokstaven som en versal och övriga till gemener.

Hakparantes markerar uppgift från annan källa eller expanderad förkortning.

Jag har register i Works sedan ett par år som jag arbetar vidare med för tiden 1861-1924. Dessa rättas nu efterhand.

Register över födda i Kyrkås

Kyrkås, födda 1693-1749

Kyrkås, födda 1750-1769

Kyrkås, födda 1770-1785

Kyrkås, födda 1786-1799

Kyrkås, födda 1800-1824

Kyrkås, födda 1825-1839

Kyrkås, födda 1840-1855

Kyrkås, födda 1856-1861

Register över vigslar i Kyrkås

Kyrkås, vigda 1693-1799

Kyrkås, vigda 1800-1861

 

 

 

 

 

 

Register över döda i Kyrkås

Kyrkås, döda 1693-1749

Kyrkås, döda 1750-1769

Kyrkås, döda 1770-1799

Kyrkås, döda 1800-1825

Kyrkås, döda 1826-1844

Kyrkås, döda 1844-1861

 

 

Åter till Släktforskning i Jämtland och Östergötland av Robert Andersson

Skapad av Robert Andersson 2000-05-01. Uppdaterd 2004-10-05.