norrkloggo

 

Resumé av
 
Pekingträffen-09

 

Startsida

Om föreningen

Kalender

Köpes

Medlemsbrev

Frimärksmässa

Styrelsen

Vägbeskrivning

Kontakta oss

  SFF i Norrköping genomförde den första mässan på många år i Riksbyggens lokaler lördagen den 31 oktober mellan klockan 10.00 - 15.00.

10 handlare deltog och mässan hade cirka 130 besökare.

Stellan med fru stod för förtärningen, den blev ett mycket uppskattad inslag och mässdeltagarna smörjde kråset med kaffe och smörgås.

Peter och Douglas genomförde en auktion på ett mycket proffsigt sätt.

Jag som höll i mässan tycker själv att den blev en stor succé och jag vill på detta sätt rikta ett stort tack till alla medlemmar som gjorde detta möjligt, till handlarna som tog med sig allt uppskattat material och sist med inte minst till alla besökare.

Leif Nielsen
Mässgeneral