norrkloggo   Styrelsen  

Startsida

Om föreningen

Kalender

Köpes

Medlemsbrev

Frimärksmässa

Styrelsen

Vägbeskrivning

Kontakta oss

 

Ordförande:

Anders Appelquist

Styrelseledamöter:

Stellan Petterson
Per-Olov Karmehed
Lennart Wern
Mikael Rosenqvist
Nils-Erik Karlsson

Styrelsesuppleant:

Ulf Holmberg
Vakant


Klubbmästare:

Stellan Petterson

Revisor:

Kent Kenndal
Göran Weber

Revisorsuppleant:

Leif Nielsen

 

 

Projekt

Ansvarig

Administration med övergripande ledning

Anders Appelquist
Lennart Wern (Medhjälpare)

Utbildningsverksamhet

Anders Appelquist

Utställningsverksamhet

"Vilande projekt"

Auktioner

Peter Särnstedt

FD-arrangemang

"Vilande projekt"

Cirkulationsverksamhet

Mikael Rosenqvist

Föreningsmöten med klubbmästarverksamhet

Stellan Petterson

Marknadsföring

Anders Appelquist

Medlemsadministration

Per-Olov Karmehed
Göran Weber (Medhjälpare)

Kassaförvaltning

Per-Olov Karmehed

Mässverksamhet

Leif Nielsen

Kommunens kontaktperson
i föreningen

"Enligt styrelsen tills vidare"

Hemsidan

Lennart Wern