Pehr Strand (1756-1826) var bildhuggare, orgelbyggare och spelursmakare. Det är ännu inte klarlagt var Strand lärde sig orgelbyggeri och tillverkande av spelur, men det är uppenbart att hans stil ligger nära hans samtida kollegor som Olof Schwan (1744-1812), Jonas Ekengren (1736-1793) och Pehr Niclas Forsberg (1733-1798). Strand fick 1791 privilegium till fabrikation av spelur och orgelbyggeri. Strands spelur är alla av mycket hög hantverksmässig kvalitet med modern teknik där stiftvalsen programmerades i spiral för att kunna rymma ett musikstycke på 3 minuter. Repertoaren på Strands spelur utgörs till största delen av de stycken som arrangerade för klaver gavs ut av Olof Åhlström i Musikaliskt Tidsfördrif. Dessa självspelande verk byggdes oftast in i golvur som ritats av kända dekoratörer som Louis Masreliez. Ibland kunde de även byggas in i bord, skåp eller andra möbler. Idag torde det finnas ett 50-tal spelur av Strand bevarade vilket tyder på en omfattande produktion. Några av Strands orglar finns även bevarade som t.ex. i Forsmarks kyrka, i Uppland. Verkstaden togs 1824 över av sonen Pehr Zacharias Strand (1797-1844) som efter studier i Tyskland kom att bli en av de mest betydande orgelbyggarna i sin tid i Sverige. Pehr Zacharias lär även ha varit en skicklig organist och det är inte osannolikt att han kan har varit sin far behjälplig vid programmerandet av spelursrullarna.