Metoder för att presentera
Fraktaler i bild.
(Methods to present) images of fractals.

Till startsidan Föregående sida Innehåll

När man vill skapa bilder av fraktaler så måste man tänka på att man då rör sig i två världar, dels själva beräkningen som utförs med en funktion som motsvarar den fraktala formeln, dels den del av datorns minne som representerar själva bildytan där man vill visa / spara sin fraktal / resultatet av beräkningarna.

Beräkningarna utförs normalt med flyttal och det med den största precissionen flyttalsprocessorn hos den aktuella implementationen (datorn som används) klarar, medans resultatbilden vanligtvis har betydligt lägere upplösning och är dessutom vanligtvis av ett heltalsformat. Det här betyder att man måste transformera resultatet av beräkningarna från flyttalsformen efter det att beräkningen slutförts till ett heltal som sedan på ena eller andra sättet¹ representerar bilden.

¹ Till exempel skärmens x och y koordinat eller färgnummer för aktuell pixel.

Den del av datorns minne som motsvarar resultatbilden kan antingen vara ett allokerat minnesblock (som senare sparas som en fil eller kopieras till det aktuella bildminnet med någon metod för att visas på skärmen), en öppen fil på till exempel hårddisken där punkterna skrivs in i sekvens en efter en eller om man är lite mera "hardcore" så skaffar man sig en pekare direkt till den del av grafikkortets minne som representerar den aktuella bilden och skriver med hjälp av den pekaren in grafiken direkt på skärmen. (vilket jag ofta gör). Skärmminnet / bildytan kan även ofta nås med någon funktion som skriver pixlar, linjer, cirklar och liknande på den, dom flesta operativsystem och programmerinsspråk erbjuder den möjligheten.

Exempel på metoder :

Det finns ännu bara ett exempel här men det är ganska omfattande. Samtidigt som det beskriver hur man visar en fraktal så visar exemplet även på sådant som kan vara viktigt att tänka på vid programmering av datorer eller vad som är nödvändigt att göra för att få det att fungera om du vill. Dom flesta kurser i datorprogrammering brukar handla om hur man använder en viss kompilator eller en viss typ av kompilator / tolk. Ex: "Using Borland builder", "ANSI-Basic från grunden", det här är mera ur ett programeringsspråk / plattformsoberoende perspektiv.

Exempel med en Mandelbrotmängd på en VGA-skärm :

Fortsättning följer ...

Till startsidan Föregående sida Innehåll

Har du synpunkter på innehållet? Vill du rätta fel? Göra tillägg? Ställa frågor? då kan du kontakta Fractalus.