Fractalus.

Till startsidan Föregående sida Innehåll

Fractalus har som främsta syfte med pedagogiska metoder lära ut hur man skapar fraktaler. Idén är att visa hur och varför fraktaler blir till och med vilka metoder man kan implementera den rätta nötningen som krävs. Kaosteori är däremot något som inte kommer att behandlas i någon större omfattning. Här kommer det även att dyka upp lite kitchig fraktalkonst på några gallerisidor. Sidor som har en bild som bakgrund är av det mera underhållande slaget medans sidor med grön bakgrund är av mera informativ natur.

Siten startades den 15 april år 2004 och har därför ännu långt ifrån uppnått sitt mål. Se det här som en betaversion av det som komma skall :-) Fractalus har faktiskt även en engelsk sida som finns på nätet som kan ses lite som en föregångare till den här siten på länken : http://members.chello.se/solgrop/coloring.htm

Ord som är gröna och understrukna har alltid en egen sida på siten. Ord som är understrukna och vita är externa länkar till sidor på nätet som jag tycker på ett bra sätt förklarar ordet. Ord som är gula och understrukna finns beskrivna i ordlistan. Ord som är understrukna gula eller gröna men kursiva är uppmärkta ord utan länkar som (förhoppningsvis) kommer att förklaras på Fractalus.

En förutsättning för att man skall kunna få ut något annat en rent visuella värden av Fractalus är att man åtminstone har avklarat några kapitel gymnasiematematik och intresserat sig en smula för ämnet. Nu har Fractalus i och för sig som avsikt att vara pedagogiskt upplagt och det man inte kan om den matematik som krävs för att skapa fraktaler kommer man förhoppningsvis kunna lära sig här.

Om någon har problem med att decimaltal anges med decimalpunkt i stället för decimalkomma på Fractalus så kan jag meddela att det är helt medvetet och anledningen är att vektorer anges på formatet [0.0, 0.0] här, vilket då är mycket snyggare än [0,0, 0,0] och för att vara konsekvent så används decimalpunkt för alla decimaltal. Det är alltså inte okunskap som ligger bakom det.

Det kommer att bli en del om vektorgeometri på siten då matematiken som används i fraktalgeometrin i allmänhet är lånad därifrån och vektorgeometrin är passande att använa i exempel då den är ganska visuell och kan användas för att steg för steg beskriva vad som händer med en parameter vid en fraktal transformation. Även komplexa tal använder samma matematik och komplexa tal används vanligtvis vid definitioner av fraktala formler i fler än 1 dimension.

Alla bilder (utom den från spelet RESCUE ON FRACTALUS nedan nedan och Mr:Robert Crumb's serieteckning som jag fraktaliserat nedan) som siten visar är skapade av sidans upphovsman med egenhändigt skapade fraktalprogram. Detsamma gäller texterna. Som jag dock ej har transformerat med fraktala formler även om det nog är möjligt, får se om det kanske kommer en sida om det senare :-)

Fortsättning följer ...

Till startsidan Föregående sida Innehåll

Har du synpunkter på innehållet? Vill du rätta fel? Göra tillägg? Ställa frågor? då kan du kontakta Fractalus.