0 = 1 - 1

Till startsidan Föregående sida Innehåll

Konstanter som begränsar antal objekt sätts alltid till : antal - 1 på Fractalus. Jag gör som alla andra riktiga programerare och börjar alltid räkna från noll. Det för att det första värdet en variabel kan ha är noll (0) och inte ett (1). Skall man då till exempel räkna det första objektet i en serie så anges normalt objektet med index satt till noll : objekt [0]. Variabelnamnet objekt representerar egentligen en pekare till ett minne där objekten ligger sparade i en serie. Pekaren objekt markerar då den första cellen / objektet i serien och index är det värde som läggs till pekaren, Cellen som adresseras är alltså den som pekare + index tillsammans markerar. Skall man räkna upp endast 1 cell (den första) så räknar man från 0 och upprepar sedan tills räknaren nått 1-1 (antal - 1 = 0). Vitsen med detta är att man på ett enkelt sätt direkt ser i programtexen att det är en räknare om n stycken objekt som avses.

Exempel :

Skapa Konstant antal = 4 - 1  : Fyra objekt eller index = 0 till 3 : 
Skapa Sträng text [antal]     : Lista om 4 celler (max index = 3) med pekare till textsträngarna :
Sätt text [0] Till " : Den första."
Sätt text [1] Till " : Den andra."
Sätt text [2] Till " : Den tredje."
Sätt text [3] Till " : Den fjärde."
Räkna index Från 0 Till antal
 Skriv_ut [index]
 Skriv_ut [text [index]]
 Skriv_ut [Ny_Rad]
Nästa index
: Ger följande fyra rader som utskrift :
0 : Den första.
1 : Den andra.
2 : Den tredje.
3 : Den fjärde.
  

Föregående sida