SolKod.
SunCode.

Till startsidan Föregående sida Innehåll

SolKoden har utveklats främst för att beskriva algoritmer, främst med koncentration på datorprogrammering på ett programeringsspråks / plattformsoberoende sätt.


O.B.S.
Det här är under uppbyggnad och långt ifrån färdigt, hav tålamod!


Inledning :

Innehåll :

Grunder
Operatorer
Variabler
Satser
Nyckelord

Exempel :

Först den verkliga klassikern "Hej världen" :

Skapa Sträng [hejtext, "Hej världen"]
Skriv_ut [hejtext, 11]
Slut

Det här exemplet skapar först tre variabler av olika typ som initieras med var sitt belopp, funktionen Slumpen retunerar (0 < x < 1) · operand. Sedan sätts z till Sant om x och y är olika annars kommer z att förbli Falskt :

Skapa Variabel [Heltal, x, Slumpen [16]]
Skapa Variabel [Heltal, y, Slumpen [16]]
Skapa Variabel [Boolesk, z, Falskt]
Sätt z till Inte [likamed [x, y]]

Funktionen Likamed retunerar Sant / Falskt beroende på om ingångsoperanderna är lika eller olika och funktionen Inte retunerar den inverterade ingångsoperanden (Sant blir Falskt, noll blir ett, 11100011 blir 00011100 o.s.v).

Om man skall använda SolKoden till att beskriva algoritmer så kan mycket av formaliteterna utelämmnas för att göra exemplen så tydliga som möjligt. Exemplet ovan skulle då kunna bli :

Sätt x = Slumpen · 16
Sätt y = Slumpen · 16
Om Inte x = y  Sätt z till Sant Annars Sätt z Till Falskt

Fortsättning följer ...

Till startsidan Föregående sida Innehåll

Har du synpunkter på innehållet? Vill du rätta fel? Göra tillägg? Ställa frågor? då kan du kontakta Fractalus.