Translation.

Till startsidan Föregående sida Innehåll

En vektortranslation motsvaras av en förflyttning från en punkt till en annan punkt. Förflyttningen utförs genom att man adderar en vektor till en annan vektor.

För att göra detta så krävs det att man vet hur man utför följande operationer :

Addition av komlexta tal.

Exempel :

Om man vill translera från vektorn z i riktning och med sträcka som motsvaras av vektorn c till den nya vektorn z' så adderas helt enkelt c till z : z' = z + c

: Först defineras dom ingående variablerna :
z = [x, y]     : Ursprungsvektorn :
c = [a, b]     : Translationsvektorn :
z' = [x', y']  : Resultatvektorn :
: Sedan utförs själva translationen :
x' = x + a
y' = y + b

Se även :

Vektorgeometri