Grundläggande vektorgeometri.
the Basics of vector geometry.

Till startsidan Föregående sida Innehåll

Vektorer är komplexa tal i vanligtvis två eller tre dimensioner. Vektorer används vanligtvis för att ange riktning och sträcka relativt origo (nollpunkten) eller en valfri punkt till en annan valfri punkt på en yta eller i ett rum.

På dessa vektorer kan man utföra ett antal olika operationer. Dom mer gundläggande operationerna består av vanliga matematiska funktioner som addition, subtraktion, multiplikation och division. Mer avancerade övningar är till exempel transformationer av olika slag. I beskrivningarna här avses om ej annat anges alltid vektorer i två dimensioner.

Grunläggande operationer :

Dom grundläggande operationerna är exakt domsamma som gäller för komplexa tal och beskrivs närmare på sidorna i det avsnittet* :

Komplexa tal; Addition.
Komplexa tal; Subtraktion.
Komplexa tal; Multiplikation.
Komplexa tal; Division.

* Egentligen "kommer att beskrivas där", för sidorna finns inte ännu :-)

Komplexa operationer :

Dom komplexa operationerna kan vara transformationmer av karaktären storleksförändring (skalning), riktningsförändring (rotation) eller positionsförändring (translation). Därtill finns ett antal operationer som används för att genomföra dessa transformationer.

Rotation
Skalning
Translation

Beräkna längd
Beräkna vinkel
Beräkna normalen

Exempel :

Det här exemplet beskriver en ytflykt.

Fortsättning följer...