SolKod.
SunCode.

Till startsidan Föregående sida Innehåll

Solkodens grunder :

Syntax :

Nyckelord och operatorer skrivs alltid i fetstil, Variabler, formateringstecken och annan övrig text i normalstil, kommentarer helst på egna rader gula och i kursiv stil eller direkt efter raden med ett kolon : mellan.

Operand / parameterlistor som skickas till operatorerna / funktionerna för bearbetning skrivs alltid inom hakparenteser efter operatorn med ett mellanslag som utfyllnad :

Operator [parameterlista]

Hakparenteserna kan även nyttjas för att skapa struktur vid nästlade operatorer och startparentesen skrivs då på raden under operatorn och slutparentesen mist ytterligare två rader längere ned med operandlistan eller dom innästlade funktionerna i varsin rad däremellan där radslutet är ett kommatecken om fler än 1 parameter eller funktion används :

Operator
[
  parameter,
  Operator
  [
    ...
  ]
]

Alternativt skrivsätt :

Eftersom SolKoden är väldigt "hardcore" i sin uppbyggnad med funktioner som alltid ser ut till exempel såhär : Sätt z Till Addera[x, y] så tillåts det att man skriver matematiska funktioner på ett mera "normalt" sätt", exempel : (Sätt) z = x + y. Syntaxen kopierar ANSI C vad gäller använda tecken och prioriteter.

Om du är intresserad av hur det ser ut så får du söka på nätet efer en sida som beskriver definitonen för ANSI C (det finns massor - skall leta upp en bra och lägga en länk här sen).

Föregående sida