Icke / Inte ; Logikoperator

Icke alternativt Inte, invertrerar bitmöstret i operand,. Med typ anges variabeltyp eller storlek på minnescellen som skall inverteras om så krävs för att algoritmen skall vara tydlig . Icke kan ersättas med tecknet för negation : ( ¬ ) eller med ett utropstecken på det sätt som anges i ANSI-C standarden ( ! ).

Sanningstabell :

Icke
op ¬ op
Falskt Sant
Sant Falskt
0 1
1 0

Syntax :

Sätt (typ) resultatoperand Till Icke [(typ) operand]
Sätt resultatoperand Till ¬ [operand]
resultatoperand ¬ [operand]
: I en villkorssats, villkoret kommer att uppfyllas om-
: resultatet av negationen är allt annat än Falskt (0) :
Om [Icke [operand]]  ... Omslut
Om operand Inte Är Lika med Falskt  ... Omslut
Om ¬ [operand] = Falskt  ... Omslut
Om Icke operand  ... Omslut
Om !operand  ... Omslut
: Eller om man vill, i struktur :
Om [Icke [operand]]   ...
Omslut

Föregående sida