Lika_med ; jämförelseoperator

Lika_med jämför två variabler (operander till operatorn) och returnerar sedan Sant (1) om ingångsoperandernas värde (innehållet i variablerna) är lika, om värderna är olika retuneras Falskt (0).

Lika_med kan ersättas med det vanliga lika med tecknet : ( = ). Den alternativa syntax som utesluter parentesen då nyckelordet Är används i stället, tillåter även att understrecket mellan orden avlägsnas.

Syntax:

Sätt Boolesk resultatoperand Lika_med [operand 0, operand 1]
Sätt Boolesk resultatoperand = [operand 0, operand 1]
: eller i en villkorssats :
Om [Lika_med [operand 0, operand 1]] 
  ...
Omslut
Om operand 0 Är Lika med operand 1 
  ...
Omslut
Om operand 0 = operand 1 
  ...
Omslut

Föregående sida