SolKod.
SunCode.

Till startsidan Föregående sida Innehåll

Solkodens nyckelord :

Nyckelord i bokstavsordning :

Alla nyckelord skrivs alltid med stor bokstav i första ordet (om det är fler än ett) och alltid i fetstil. Nyckelord kan vara kommandon för flödeskontroll, operatorer eller predefinerade konstanter.

Addera / Add
Annars
Atn
Avbryt

Blå
Boolesk / bl
Byte / m1
Byt ut

Cirkel
Cos

Datacell
Dividera / Div
Dubbelord / m4

Eller

Falskt
Flytta
Flyttal / fl
Från
Färg

Graf
Grön

Heltal / hl
Hög

Ignorera
Icke / Inte
Invänta

Kopiera

Lika
Lika_med
Linje
Låg
Läs in

Med
Mellan
Mindre_än
Minska
Minus
Multiplicera / Mul
Mus

Nollställ
Nästa

Och
Om
Omslut / Oms
Ord / m2

Pekare
Plot
Plus
Port
Punkt

(typ) Resultat
Roten_ur
Räkna
Röd

Sant
Sin
Skapa
Skriv_ut
Skärm
Slumpen
Slut
Sträng
Större_än
Subtrahera / Sub

Sätt

Tan
Tangentbord
Tecken
Till
Tills
Typ
Typomvandla

Upphöj
Upprepa

Vektor

Öka

* (typ) anges för systemvariabler och kan vara följande bl för Boolesk, hl för Heltal. fl för Flyttal, m1 för Byte, m2 för Ord, m4 för dubbelord. SolKoden kräver att programeraren själv håller reda på vilka typer som används vid beskrivning av datorprogram. Exempel :

(bl) Resultat
(hl) Resultat
(fl) Resultat
(m1) Resultat
(m2) Resultat
(m4) Resultat