SolKod.
SunCode.

Till startsidan Föregående sida Innehåll

Solkodens Operatorer och funktionssyntax:

Operatorer :

Själva grunden för solkoden är operatorer och det finns (hitills) endast en typ av operator. Formatet för operatorerna är :

Sätt Operand Till Operator [Operand, ...]

Operatorerna kan sedan nästlas så att operanden / operanderna man skickar till operatorn i sin tur är operatorer på samma format :

Sätt Operand Till Operator [(Sätt) Operand Till Operator [Operand], ...]

Man behöver dessutom inte ange operanden om man vill använda resutatet från en innästlad operator som operand i en lägere nivå. Exempel :

Sätt Operand Till Operator [Operator [Operand]]

Nyckelordet Till kan ersättas med ett likamedtecken ( = ) och nyckelordet Sätt används valfritt men rekommenderas starkt för att algoritmer i SolKod alltid skall ha ett enhetligt format, det här är främst avsett att vara begripligt och inte bara vara en massa "sååå läckra!" funktioner. Men det är möjligt att utelämmna en del av standardsyntaxen om man önskar på till exempel det här sättet :

Operand = Operator [Operand]

Om funktionens resultat är ointressant att veta markeras det med nyckelordet Ignorera eller så markeras det inte alls om det är uppenbart att resultatet är ointressant :

Ignorera Operator [Operand]
Operator [Operand]

Det finns även undantag där funktionen inte har några ingångsparametrar. Här exempel på hur det kan se ut utan ingångsparametrar :

Sätt Operand Till Operator []
Operand = Operator []
Ignorera Operator []
Operator []

Det finns inget annat sätt att definera nya funktioner med SolKod än att jag lägger till dom i standarddefinitionen, tycker du att en funktion saknas så kan du e-posta och be mig om det så lägger jag till om jag anser att det behövs, här är jag kung! Det för att det här som sagt är tänkt att vara enkelt och överskådligt.

Vill du ha möjligheten att definera funktioner så kan du ju alltid kopiera SolKoden och lägga till det men kalla det då för något annat än SolKod så har jag inga problem med det.

Föregående sida