SolKod.
SunCode.

Till startsidan Föregående sida Innehåll

Solkodens Satser :

Funktions-satser :

Satser för Flödeskontroll :

Även flödeskontrollen och dess satser utgör en viktig del av grunden för SolKodens funktion. En sats kan bestå av två eller flera nyckelord. Flödessatsenas funktion är att den ordning algoritmen utförs. Flödessatsernas syntax liknar funktionsatsernas ganska mycket, här ett exempel som visar en villkorssats :

Om [Operand] Annars (*) () Omslut

Man kan även skriva i struktur i stället för på en enda linje som ovan och med indrag för funktionslistan om så önskas (vilket också är att rekommendera för god läsbarhet) :

Om [Operand] 
Här ligger funktionerna som utförs om villkoret är sant
Som då även kan vara nästlade saster.
Annars (*) ()
funktioner och satser om villkoret är falskt.
Omslut

Operand kan som vanligt vara ett nästlat funktionsanrop eller en ny sats på det normala formatet. Om ett nytt villkor behöver ställas så skrivs det in som en normal villkorssats efter Annars vid parentesen med stjärnan (*) Här ett exempel på hur det kan se ut med nästlade villkorssatser :

Om [Operand] Så
 Om [Operand] 
  ...
 Oms
Annars ()
 Om [Operand] Så
  Om [Operand] 
   ...
  Oms
 Annars Om [Operand] 
  ...
 Oms
Oms

Här används även den förkortade varianten av nyckelordet Omslut : Oms vilket SolKoden då har som feature. (Va kul man kan ha när man får hitta på fritt! :-)

Föregående sida