Större_än ; jämförelseoperator

Större_än jämför två variabler : operand 0 och operand 1 och returnerar sedan Sant (1) om operand 0 är större än operand 1, annars retuneras Falskt (0).

Större_än kan ersättas med det vanliga större än tecknet : ( > ). Den alternativa syntax som utesluter parentesen då nyckelordet Är används i stället, tillåter även att understrecket mellan orden avlägsnas.

Syntax :

Sätt Boolesk resultatoperand Till Större_än [operand 0, operand 1]
Sätt Boolesk resultatoperand Till > [operand 0, operand 1]
: eller i en villkorssats :
Om [Större_än [operand 0, operand 1]] 
  ...
Omslut
Om operand 0 Är Större än operand 1 
  ...
Omslut
Om operand 0 > operand 1 
  ...
Omslut

Föregående sida