SolKod.
SunCode.

Till startsidan Föregående sida Innehåll

Solkodens variabelstruktur :

Variabler :

Det finns tre typer av numeriska variabler (dom här är främs tänkta att användas vid definition av datoralgoritmer) : Boolesk / bl, Heltal / hl, och Ftyttal / fl. Sedan finns tre storlekar av minnesvaribler : Byte / m1, Ord / m2 och Dubbelord / m4. Därtill finns det även en typ för att ange textsträngar Sträng. Det finn även ett nyckelord Skapa som kan avändas när man vill markera att en variabel eller pekare o.s.v måste skapas innan den används. När variabeln skapas så kan man även ange initieringsväre (startvärde) :

Skapa [typ, variabelnamn, startvärde]
Skapa [Boolesk, resultatflagga, Falsk]
: eller :
Skapa typ variabelnamn = startvärde
Skapa Boolesk resultatflagga = Falsk

Strängar går inte att initiera på det här sättet därför finns det ytterligare en syntax för att skapa predefinerade strängar. Då används nyckelordet Sträng. Vid skapande av strängar så anges längden på strängen i antal Byte med startvärde. variabelnamn kommer i det här fallet att avse en pekare till den första minnescellen i strängen :

Skapa [Sträng, variabelnamn, storlek]
Sträng [variabelnamn, "texten som strängen innehåller"]
: eller :
Skapa Sträng variabelnamn = storlek
Sträng variabelnamn = "texten som strängen innehåller"

På samma sätt anges att man behöver allokera ett minnesblock men då används nyckelordet Pekare i stället. Om storlek anges till Noll så skapas en nollpekare. Om man önskar 24 minnseceller av storleken typ så multipliceras storlek med typ :

Skapa [Pekare, variabelnamn, storlek]
Pekare [resultattabell, 256 · Flyttal]
Pekare [tempek, Noll]
Skapa Pekare Till Byte variabelnamn [storlek]

Föregående sida