7419-72-73.jpg
7419-72-73.jpg

Lars-Åke Gustafsson har landat i Östfora den 21 juli 2010 LångGlide Lång-Glide Lång Glide Järlåsa, Östfora 2010-07-21