750-51.jpg
750-51.jpg

Från Daniel Silléns SE-SLG den 27 juni 2010 Långtora, Cu söder om Avesta 2010-06-27