Loppet börjar i Ystad och följer Nord till Sydleden, Syds 21:a etapp och fortsätter med Österlenledens etapp 11 till 1 medurs hela vägen tillbaks till Ystad.

Banan är 100 miles (160,9 km) och man passerar ängar och skogar från Ystad till Simrishamn genom Brösarps backar tillbaka bredvid havet till Ystad. Banan följer Skåneledens markeringar hela vägen - det är inte orientering. Den första halvan (80 km) springs mestadels i dagsljus medan den andra halvan (81 km) springs längs med kusten under natten i sanden och bör vara slut framåt morgonen. Här utgör kusten mestadels banan och är utan markeringar förutom när man viker av inåt land ibland.

En normal löpare borde hitta rätt utan problem, kartorna är korrekta men några markeringar är gamla eller annorlunda. Vanligtvis är markeringarna en orange ring i ögonhöjd runt träd eller lyktstolpar.

Banan följer Skåneledens kartor som kan köpas på de flesta turistbyråer (~130 SEK), bokaffärer (~159 SEK) eller på Internet (~150 SEK) - de finns både på svenska och på engelska:


xxxxx• Österlenleden (Skåneledskarta - Österlenleden). Skala 1:50 000. Publicerad av Position Skåne i samarbete med xxxxxxxStiftelsen för fritidsområden i Skåne [täcker de sista 137 km]

xxxxx
• Nord till Sydleden, Syd (Skåneledskarta - Nord till sydleden, Syd). Skala 1:50 000. Publicerad av Position Skåne i xxxxxxxsamarbete med Stiftelsen för fritidsområden i Skåne [täcker de första 24 km]

Banan kan också hittas på hitta eller eniro. På bilden ovan är inte etapp 21 på Nord till sydleden, Syd markerad. Banan är som följer:


Nord till Sydleden, Syd
Etapp 21, Ystad till Snogeholm ~23,75 km. Totalt: ~23,75 km, svårighetsgrad - lätt. På vägen passerar man toaletter och vid Raftarp finns det vatten och ett vindskydd. Vid Raftarp skall man följa leden öster mot Österlenleden - inte väst mot Nord till Sydleden.

Österlenleden
Etapp 11, Snogeholm till Vitabäck ~9,75 km. Totalt: ~33,5 km, svårighetsgrad - lätt. På vägen passerar man vatten och toaletter, vid Vitabäck finns det ett vindskydd.

Etapp 10, Vitabäck till Lövestads Åsar ~14 km. Totalt: ~47,5 km, svårighetsgrad - lätt. Vid Lövestads Åsar finns det vatten och vindskydd.

Etapp 9, Lövestads Åsar till Heinge ~6 km. Totalt: ~53,5 km, svårighetsgrad - lätt till medelsvår. På vägen passerar man vatten och vid Heinge finns det toaletter och vindskydd.

Etapp 8, Heinge till Verkasjön ~9,1 km. Totalt: ~62,6 km, svårighetsgrad - lätt. Vid Verkasjön finns det vindskydd.

Etapp 7, Verkasjön till Vantalängan ~6,1 km. Totalt: ~68,7 km, svårighetsgrad - medelsvår till svår. På vägen passerar man toaletter och vid Vantalängan finns det vatten. Följ inte Etapp 7B norr!

Etapp 6, Vantalängan till Kivik ~15 km. Totalt: ~83,7 km, svårighetsgrad - medelsvår. På vägen passerar man toaletter och vatten, vid Kivik finns det vatten och toaletter.

Etapp 5, Kivik till Simrishamn ~18 km. Totalt: ~101,7 km, svårighetsgrad - medelsvår. På vägen passerar man vatten och toaletter, vid Simrishamn finns det vatten och toaletter.

Etapp 4, Simrishamn till Borrby Strandbad ~20 km. Totalt: ~121,7 km, svårighetsgrad - lätt till medelsvår. På vägen passerar man vatten och toaletter, vid Borrby Strandbad finns det vatten och toaletter.

Etapp 3, Borrby Strandbad till Löderups Strandbad ~12,1 km. Totalt: ~133,8 km, svårighetsgrad - medelsvår. På vägen passerar man vatten och toaletter. Följ den korta rutten mot kusten och upp tillbaks igen.

Etapp 2, Löderups Strandbad till Nybrostrand ~19,6 km. Totalt: ~153,4 km, svårighetsgrad - medelsvår. Vid Nybrostrand finns det vatten och toaletter. Spring inte igenom Kabusa skjutfält då armén använder det som skjutfält.

Etapp 1, Nybrostrand till Ystad ~7,5 km. Totalt: 160,9 km, svårighetsgrad - lätt. På vägen passerar man vatten och toaletter.