Resultat 2010
# Namn Klass 100 km 100 miles 200 km Mål Support/solo
1 Jari Tomppo (FI) M40 12:13:11
23:34:59 30:17:33 37:51:41 Support
2 Andreas Falk (SE) S 12:13:11 23:13:00 29:46:05 38:48:55 Support
3 Jonas Davidsson (SE) M40 13:45:00 23:59:00
32:17:00
38:51:10 Solo
4 Bernt Hedlund (SE) M55 13:45:00
23:59:00
32:17:00
39:17:25 Solo
5 Björn Svensson (SE) M40 14:47:33
30:30:56
38:10:04
51:17:26 Support
6 Wouter Hamelinck (BE)    S 13:38:04
30:08:48
39:02:44
51:58:16
Solo
7 Boel de Geer (SE) W50 16:45:12
30:44:01
41:57:02  52:42:01 Solo
8 Stefan Samuelsson (SE) S 16:34:24
32:47:12
44:12:22
52:43:07  Solo
9 Carsten Schneehage (DE) M35 15:55:28 30:50:55 41:57:02  54:20:01
Support
9 Oliver Meyer (DE) M35 15:55:28 30:50:55 41:57:02
54:20:01 Support
9 Harald Bajohr (DE) M35 15:55:28 30:50:55 41:57:02  54:20:01
Support
12 Maria Thomsen (SE) W40 16:35:34
33:12:18
40:53:06
56:42:31
Support
13 Neil MacRitchie (UK) S 19:41:33 35:17:43 47:53:03 244 km* Solo
14 Christine Schroeder (DE) W50 21:31:06 37:09:20 50:10:00 208 km Solo
14 Christian Hottas (DE) M50 21:31:06 37:09:20 50:10:00 208 km Solo
15 Chris Wolfe (US) S 16:24:58 33:16:12 59:49:00
200 km
Support
17 Mikkel Gormsen (DK) M35 16:35:34 30:08:48 - 190 km
Solo
18 Ole Albertsen (DK) M45 16:34:24 32:47:12 - 186 km
Solo
18 Iveagh Jameson (IE) M40 16:35:34 32:47:12 - 186 km Solo
20 Stefan Olsson (SE) M45
16:35:34 33:09:01 - 182 km
Solo
21 Frank Nicklisch (DE) M45 14:46:44
27:38:00
- 167 km
Solo
22 Daniel Conka (DE) S 15:55:28
- - 151 km
Support
23 Jan Bergmann (DE) S 14:46:13
- - 150 km
Support
24 Pär Sikö (SE) S
23.13.28
- - 130 km
Solo
24 Tobbe Pettersson (SE) M40 23.13.28
- - 130 km
Solo
26 Jari Rosti (FI) M35
20:15:03
- - 126 km
Solo
27 Gunnar Nilsson (SE) M50 19:41:33 -
-
105 km
Solo
28 Peter Karlsson (SE) M45 - - - 82 km
Solo
29 Benat Zubillaga (ES) S - - - 75 km
Support
29 Anders Jelander (SE) M45 - - - 75 km
Solo
31 Calle Robertsson (SE) M40 - - - 62 km
Solo

*Mr. Neail McRitchie officially finished the gax trans scania outside the official cut off time with 60:50:22!

Kort rapport 2010: Efter att tävlingen startat i perfekt sommarbris tilltog hettan under dagen. Efter första dygnet återstod 75 % som fick ta sig igenom andra dygnet i hällande regn. Det avtog under natten men kom tillbaks den tredje dagen. Nätterna var perfekt sommarsvala. Det fanns tre vätskestationer som var tillgängliga för nästan alla. Dessutom fanns det flera tillfälliga stationer längs med vägen som sattes upp av vänner och familjer. Inga allvarliga skador rapporterades in, hälften verkade bryta av skavsår och den andra hälften av någon sorts skada/svullnad/ömmande/utmattning. Detta lopp hade en cut off-tid på 60 timmar och service stationer vid cirka 75, 126 och 175 km.

Resultat 2010 - solo
1 Jonas Davidsson (SE)
M40 13:45:00 23:59:00 32:17:00 38:51:10 Solo
2 Bernt Hedlund (SE)
M55
13:45:00
23:59:00
32:17:00
39:17:25 Solo
3 Wouter Hamelinck (BE)
S 13:38:04
30:08:48
39:02:44
51:58:16
Solo
4 Boel de Geer (SE)
W50 16:45:12
30:44:01
41:57:02  52:42:01 Solo
5 Stefan Samuelsson (SE)
S 16:34:24
32:47:12
44:12:22
52:43:07  Solo
6 Neil MacRitchie (UK) S 19:41:33 35:17:43 47:53:03 244 km* Solo
7 Christine Schroeder (DE) W50 21:31:06 37:09:20 50:10:00 208 km Solo
8 Christian Hottas (DE) M50 21:31:06 37:09:20 50:10:00 208 km Solo
9 Mikkel Gormsen (DK) M35 16:35:34 30:08:48 - 190 km
Solo
10 Ole Albertsen (DK) M45 16:34:24 32:47:12 - 186 km
Solo
11 Iveagh Jameson (IE) M40 16:35:34 32:47:12 - 186 km Solo
12 Stefan Olsson (SE) M45
16:35:34 33:09:01 - 182 km
Solo
13 Frank Nicklisch (DE) M45 14:46:44
27:38:00
- 167 km
Solo
14 Pär Sikö (SE) S
23.13.28
- - 130 km
Solo
15 Tobbe Pettersson (SE) M40 23.13.28
- - 130 km
Solo
16 Jari Rosti (FI) M35
20:15:03
- - 126 km
Solo
17 Gunnar Nilsson (SE) M50 19:41:33 -
-
105 km
Solo
18 Peter Karlsson (SE) M45 - - - 82 km
Solo
19 Anders Jelander (SE) S - - - 75 km
Support

Resultat 2010 - support
1 Jari Tomppo (FI)
M40 12:13:11
23:34:59 30:17:33 37:51:41 Support
2 Andreas Falk (SE)
S 12:13:11 23:13:00 29:46:05 38:48:55 Support
3 Björn Svensson (SE)
M40 14:47:33
30:30:56
38:10:04
51:17:26 Support
4
Carsten Schneehage (DE)
M35 15:55:28 30:50:55 41:57:02  54:20:01
Support
5 Oliver Meyer (DE) M35 15:55:28 30:50:55 41:57:02
54:20:01 Support
6 Harald Bajohr (DE) M35 15:55:28 30:50:55 41:57:02  54:20:01
Support
7 Maria Thomsen (SE) W40 16:35:34
33:12:18
40:53:06
56:42:31
Support
8 Chris Wolfe (US) S 16:24:58 33:16:12 59:49:00
200 km
Support
9 Daniel Conka (DE) M35 16:35:34 30:08:48 - 190 km
Solo
10 Jan Bergmann (DE) S 14:46:13
- - 150 km
Support
11 Benat Zubillaga (ES) S - - - 75 km
Support