Loppet börjar i Malmö och följer sedan Nord till Sydleden, Syds etapp 18, 17, 16, 15, 19 och 20 och fortsätter med Österlenledens etapp 11, 10, 9, 8, 7 och 6 för att sedan vända tillbaka mot Malmö samma väg.

Banan är 246 km och man passerar banvallar och fiskedammar efter att först ha sprungit genom Malmö en kort bit till Öresunds kant. Man springer genom jordbrukslandskap och försvarsanläggningar, åkrar och ängar, backar och kullar samt tät skog och på Romeleåsen för att till sist nå Östersjön på andra sidan Sverige. Här vänder man och springer tillbaks till Malmö igen. Det är inte orientering utan ~95 % av banan är markerad och följer Skåneledens markeringar - de första kilometrarna går i stadsmiljö alldeles i början av loppet. De första 100 km springs i dagsljus och efter 126 km vänder man och springer samma väg tillbaks - således bör man inte ha något problem att hitta under natten då tröttheten börjar visa sig.

En normal löpare borde hitta rätt utan problem, kartorna är korrekta och detaljerade men några markeringar kan vara gamla eller solblekta. Vanligtvis är markeringarna en orange ring i ögonhöjd runt träd, lyktstolpar eller annat.


(Banan kan också hittas på hitta eller eniro. Banan följer Skåneledens kartor som kan köpas på de flesta turistbyråer, bokaffärer eller på Internet - de finns både på svenska och på engelska.


xxxxx• Nord till Sydleden, Syd (Skåneledskarta - Nord till sydleden, Syd). Skala 1:50 000. Publicerad av Position Skåne i
xxxxxxxsamarbete med Stiftelsen för fritidsområden i Skåne [täcker km 10-73 samt km 179-242].
xxxxx• Österlenleden (Skåneledskarta - Österlenleden). Skala 1:50 000. Publicerad av Position Skåne i samarbete med
xxxxxxxStiftelsen för fritidsområden i Skåne [täcker km 74-178].

xxxxxKarta över Malmö - vilken som helst.)

Etapp Från Till Distans (km) Karta Datum tillagd
0 Malmö Malmö 0 Map 0 13 juni 2010
1 Södervärnstornet Triangeln 1,338 Map 1 13 juni 2010
2 Triangeln Stortorget 1,112 Map 2 13 juni 2010
3 Stortorget Öresund 0,908 Map 3 13 juni 2010
4 Öresund Södervärntornet 3,358 Map 4 13 juni 2010
5 Södervärntornet Videdalsvägen 4,458 Map 5 13 juni 2010
6 Videdalsvägen
Yttre Ringvägen 2,847 Map 6 13 juni 2010
7 Yttre Ringvägen Torup 8,476 Map 7 13 juni 2010
8 Torup Eksholmssjön 8,364 Map 8 13 juni 2010
9 Eksholmssjön Bilarp 19,522 Map 9 13 juni 2010
10 Bilarp Simontorp 10,469 Map 10 13 juni 2010
11 Simontorp Snogeholm 12,452 Map 11 13 juni 2010
12 Snogeholm Vitabäck 9,642 Map 12 13 juni 2010
13 Vitabäck Heinge 18,811 Map 13 13 juni 2010
14 Heinge Verkasjön 8,383 Map 14 13 juni 2010
15 Verkasjön Vantalängan 6,600 Map 15 13 juni 2010
16 Vantalängan Östersjön 9,618 Map 16 13 juni 2010
17 Östersjön Södervärnstornet 119,642 Map 17 13 juni 2010
246.000    
- Kartförklaringar Symboler 13 juni 2010