The Paraguay trip
1. Varma källor i varma berg
2. Guiderna
3. Ruta Trans Chaco
4. Världens största hydroelektriska damm
5. Bussarna

Back to travels