TGS at Neon Gallery, Brösarp summer 2003

TGS Brösarp

Träd, Gräs och Stenar at Neon Gallery in Brösarp, Skåne 12 July 2003.
From left: Bo Anders Persson, Thomas Mera Gartz, Torbjörn Abelli, Jakob Sjöholm.
Photo: Ellinor Gylling