This page in other languages:  

Ulf Ekblads hemsida för genealogi och personhistoria m.m.

Sidan är delad i två delar: den första handlar om genealogi och personhistoria; och den andra om mina publikationer, föredrag och andra aktiviteter. På Android-system för smartphones fungerar knapparna bara med vissa webläsare, som t.ex. Mozilla Firefox.

Genealogi och personhistoria

Historia och personhistoria

Här finns dels en biografisk artikel och dels några reserapporter, varav den om bombningen också innehåller en del om själva händelsen.

Notiser i Revue du Souvenir Napoléonien (2000, 2008)
Bombningen av Köpenhamn 1807 (2007)
Thomas Fincke (2011)

Släktforskningstips

Tipsen är publicerade på DIS-Filbyters hemsida. DIS-Filbyter är en regionförening i släktforskarföreningen DIS.

Äldre soldatbenämningar, militära grader, m.m.
Hur släktforskar man i Danmark?


Nedslag i min släkthistoria

Artiklarna i serien Nedslag i min släkthistoria utgör axplock från min släkthistoria. De fyra första rör 1800-talet. Dessa artiklar gör inte anspråk på att uppfylla vetenskapliga krav på referenser och källkritik, utan får mer ses som ett slags kåserier. Artiklarna är också publicerade på DIS-Filbyters hemsida.

  1. Koleran dödar make och alla fem barnen inom en vecka     Uppdaterad december 2012

  2. Kyrkoherde hjälpte bomboffer – eller?     Korrigerad oktober 2012  Uppdaterad december 2012

  3. Svalövsgården – första anhalt i Sverige     Uppdaterad december 2012

  4. Släktskap med Napoleon?     Uppdaterad december 2012

Mina anor

Diverse om mina släktingar

Bildgalleri
Migration
Personnotiser
Egendomar
Släktnamn

Lite om mina aktiviteter

Publikationer

Publikationslista
Några rymdrapporter
Ämneslista

Muntliga presentationer

Årsvis förteckning av föredrag och hållna kurser


Media

Något om mina mediakontakter

Övrigt

Övrigt om mina verksamheter


Sida på Academia.

__________

Antal besökare sedan 2016-06-15:

Copyright/Upphovsrätt © Ulf Ekblad, 2012.
Uppdaterad: December 2017.
Felrapporter och kommentarer kan lämnas till: ulf.ekblad@comhem.se