Header image    
- Buddhas väg till frihet

 
 
Praktisk Insiktsmeditation

 

Här kan du ladda ner den svenska översättningen av boken "Praktisk Vipassanameditation" av Ven. Mahasi Sayadaw i PDF-format.

Vipassana eller insiktsmeditation, är en form av meditation som utvecklades av Buddha för runt 2500 år sedan. Teknikerna finns beskrivna på många olika ställen av de buddhistiska texterna, kanske tydligast och mest detaljerat i den text som kallas Satipatthâna sutta – Suttan om de fyra grunderna för mindfulness. Syftet för Vipassana är i förlängningen att lära sig att se saker omkring oss och i oss själva på ett nytt sätt, som de verkligen är. Detta för att vi i grunden ska kunna frigöra oss från hat, girighet och okunskap, som ju annars är tillstånd som alla människor upplever, och som skapar lidande för oss.  Frånvaron av dessa tillstånd kallas Nibbana.

Mahasi Sayadaw (1904-1982) var en högt aktad burmesisk munk och meditationslärare. Han ses som är en av grundarna för den moderna buddhistiska meditationsrörelsen bland lekmän, som spridit sig från Burma till övriga Asien och till väst. Mahasi Sayadaws undervisning är praktiskt och jordnära.  Hans sätt att ge meditationsinstruktioner är detaljerat, nästintill pedantiskt. På så sätt är hans metod väl lämpad för nybörjaren, som vill börja lära sig att meditera.

Andreas Å.


 

product image 1
Ladda ner boken "Praktisk Vipassana-meditation" av Ven. Mahasi Sayadaw i PDF-format.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 aaaaia