Erik Groth i yrkeslivet

Jag har en drygt femtonårig bakgrund som lärare och skolledare i grundskolan. Sedan slutet av 1980-talet har jag arbetat inom högskolevärlden; först som adjunkt i pedagogik vid Högskolan Dalarna, och nu är jag verksam som utbildningsledare vid den statliga Rektorsutbildningen vid Karlstads universitet. Jag är också engagerad i andra utbildningar och utvecklingsarbeten inom institutionen för utbildningsvetenskap vid universitetet, t ex inom områdena ledarskap och skolutveckling.

Under åren har jag arbetat med ett stort antal utvecklingsprojekt, antingen i direkt samarbete med berörda kommuner, eller via t ex Högskolan Dalarnas regionala utvecklingscentrum PUD, Karlstads universitets RUC
eller – för ett antal år sedan - Örebro universitets tidigare institution Skolledarhögskolan (se rubriken "Uppdragsutbildningar").

Jag har en fil.kand i pedagogik och sociologi och en fil lic i pedagogik (se rubriken ”Forskning”).

Efter min pensionering 2012 jobbar jag nu vidare som konsult med utbildning och stöd i skolutvecklings- och ledarskapsfrågor. (Se rubriken ”Erector AB”).