Enstaka föreläsningar, studiedagar, utvärderingar och projekt

Från mitten av 1980-talet har jag medverkat med föreläsningar och seminarier i en rad sammanhang inom ämnesområdena pedagogik, utbildningssociologi, skolutveckling inom förskola och skola, och skolans ledarskap. Jag har också genomfört utvärderingar och deltagit i ett antal utvecklingsprojekt. För ytterligare detaljer, se t.ex. under "skolutveckling" och "publicerat".

Klicka här för att öppna en lista på de senaste årens kortare uppdrag (Word-dokument).

Ofta handlar mina kortare uppdrag om samhällsutveckling, skola och de förändrade rollerna för pedagoger och skolledare. Klicka här för att öppna en sammanfattning av innehållet (Word-dokument).