Lärarutbildning

Jag har deltagit med föreläsningar med rubriken "Nytt samhälle - ny skola - ny lärarroll" (och liknande) vid lärarutbildningarna i Falun, Karlstad och Linköping.