Skolledarutbildningar

Jag har varit aktiv i akademiska skolledarutbildningar på två lärosäten.

 

Högskolan Dalarna (www.du.se)

Ansvarig för skolledarhögskolans A-, B- och C-kurser 1990-2002.

Ansvarig för utveckling och start av breddmagisterprogram i utbildningsledning 2002-2003.

Högskolans föreståndare i nätverket Skolledarhögskolan 1989-2002.

Deltagit med föreläsningar i lärarutbildningen samt i ett antal fristående kurser.

 

Karlstads universitet (www.kau.se)

Deltagit i utvecklandet av breddmagisterprogram i utbildningsledning 2003.

Ansvarig för delkursen Skolan som samhällsinstutition och skolor som organisationer, 5p.

Deltar med föreläsningar i lärarutbildningen samt i ett antal fristående kurser.