Utbildning för skolpolitiker

I och med decentraliseringen av många politiska beslut och lärarnas ”kommunalisering” åren 1990-91, fick politiker, lärare och skolledare ett utvidgat uppdrag.  Detta har ställt krav på ny kunskap och i vissa fall förändringar av både tidsdisposition och attityder.

I politikerutbildningen Politiskt ledarskap och skolutveckling belyser vi vad de förändrade rollerna för politiker, skolledare och lärare betyder i praktiken.

Utifrån aktuell forskning tittar vi på hur man måste förstå det nya uppdraget, de nya rollerna och organisationens (= skolans) kultur och utifrån denna hitta strategier för att ett långsiktigt och framgångsrikt förändringsarbete skall vara möjligt.