Välkommen till Erik Groths plats på nätet!
Jag kan nås via erik.groth@kau.se eller erik.groth@telia.com.

Min senaste bok:
Klicka här för information. (Word-dokument)