Rektorsutbildningen

Den statliga befattningsutbildningen för skolledare - "Rektorsutbildningen" - anordnas fram till 2009 i åtta regioner i landet.
Jag har från 2002 varit verksam som utbildningsledare vid Rektorsutbildningen vid Karlstads universitet, omfattande Värmlands län, Dalarnas län, Örebro län samt delar av Västra Götalands län.
Rektorsutbildningen i Karlstad (se www.rektorsutbildningen.se).

Förutom i den statliga befattingsutbildningen är jag också verksam i Rektorsutbildningens:

- Rekryteringsutbildning
- Introduktionsutbildning
- Politikerutbildning

Mer information om dessa aktiviteter finns på www.rektorsutbildningen.se.

Jag har också medverkat vid Rektorsutbildningarna i Växjö och Linköping.