FÄRG och LJUS


Ljus och färg är källa till mycket glädje...

När vi ser en färg, orsakas detta av att vårt öga träffas av ljus, som antingen når oss direkt från ljuskällan eller på sin väg till ögat har återkastats, reflekterats, mot något föremål i omgivningen.

Man vet sedan länge att ljuset till sin natur är ett slags vågrörelse. Låter man det t ex passera genom ett på lämpligt sätt ordnat prisma, uppdelas det i sina enkla beståndsdelar, spektralfärgerna, vilka i det synliga ljusets spektrum är ordnade efter varandra alltefter stigande våglängd från ungefär fyra tiondels till sju tiondels millimeter. Dessa olika ljussorter ter sig för oss som olika färgade; går man från korta till långa ljusvågor, passerar man i spektrum färgerna: blåviolett, blått, blågrönt, grönt, gulgrönt, gult, gulrött och slutligen rött.

Man kan välja ut vissa spektrafärger i spektrum, som ensamma sammansätter sig till vitt. ljussorter med dessa egenskaper kallas för komplementfärger. Varje färg har en unik våglängd, eller frekvens, vilken absorberas och reflekteras på ett särskilt sätt av olika föremål. Det mänskliga ögat uppfattar ett färgspektrum mellan 4000 AU (blått) och 7000 AU (rött). Ett föremål vi ser som rött reflekterar således våglängder runt 7000 AU och absorberar utomliggande frekvenser. Genom färgernas nära relation till ljusenergin torde det vara ett vedertaget faktum att de har förmåga att påverka livet på jorden. De utstrålar liksom det vitala solljuset, energi.

Färgernas koppling till människors, växters och djurs fysiska och psykiska tillstånd har intresserat både det naturvetenskapliga och humanistiska tänkandet i århundraden. Sedan 1940-talet har betydande forskning gjorts inom ämnet. Man har bl a funnit att vissa blommor växer under blått ljus, men inte under orangefärgat ljus. Inom djurriket har man observerat att djur blir aggressivare av rött ljus och passivare av blåaktiga färger. Vad gäller kunskap om människors påverkan har man kommit fram till att även vi reagerar både kroppsligt och mentalt på olika färger. Bland annat har forskning visat att hjäraktiviteten förlängs vid rött ljus och att människor blir mer utåtvända och glada i en varmfärgad och ljus miljö.

Ljusets effekt

Hur man väljer att ljussätta en bild har också betydelse för hur man upplever den. Låter man ljuset komma uppifrån upplevs det som positivt. Det hänger ihop med att solen och dagsljuset kommer uppifrån. Ljus ska komma uppifrån om det är naturligt. Oftast är det så att det är vardagen, miljön runt omkring oss som är refernsen för hur vi upplever färger, ljus, symboler, ljud och rörelser. Kommer ljuset nerifrån upplevs det i regel som skrämmande och hotfullt. Ljuskällan är onaturlig. Ett exempel på det är ljussättningen i skräckfilmer som ofta låter ljuset komma nerifrån för att skapa en mystisk och läskig stämmning.

Goethes färglära

Kalla och varma färger

Grundfärger

NÄSTA >>