Goethes färglära

Färg och symboler

Grundfärger

Kontrastverkan

Färgtoncirkeln

Färgkontraster

FÄRGER OCH SYMBOLER


Rött är kärlekens och våldets färg.

Färger som uttrycker tillhörighet

Med hjälp av färger kan man uttrycka oändligt många symboliska sammanhang. Men med enbart färg som utgångspunkt blir det svårt att säga någonting alls. Färgen blå kan antagligen utlösa lika många associationer som stjärnorna på himlen. Det blir betydligt mer intressant om man relaterar färgen till ett speciellt objekt eller företeelse. Om man t ex applicerar färgerna röd och vit på varsin flagga så får man genast två olika symboler. En röd flagga väcker associationen av revolution, aktivitet och handling. Den vita får oss däremot att tänka på uppgivenhet, underdåninghet och passivitet. Detta kan kontrasteras mot uppfattningen om vitt som symboliserande renhet, vishet och skönhet.

Färger kan agera som viktiga symboliska komponenter i kulturellt konstruerade sammanhang. Detta är speciellt tydligt i politiken där färg används som markerande tillhörighet. En fråga som på senare tid diskuterats flitigt i både media och i akademiska kretsar är relationen mellan manligt och kvinnligt. Med biologister och diverse konservativa på ena sidan, och förespråkare för kulturella förklaringsmodeller på andra sidan, har diskussionen böljat fram och tillbaka. Även i det har sammanhanget kan färg och symbolisk betydelse vara betydelsefulla beståndsdelar. man kan bl a peka på den vanliga färgsättningen på barnkläder. pojkar i blått och flickor i rosa. Här är det tydligt att färger spelar en stor roll som en konserverande effekt av samhälleligt konstruerade normer. Genom att markera könstillhörigheten genom symbolik förstärks känslan av olikhet, och det blir lättare att legitimera olika maktförhållanden.

Färg och symbolisk betydelse

Det finns många sätt på vilket man kan närma sig färgens symboliska betydelse. Men kan man påstå att vissa färger framkallar samma reaktioner och symboliska associationer hos olika människor i olika kulturella sammanhang, eller gör man sig då skyldig till ett universialistiskt och behavioristiskt övertramp? Enligt en del empiriska undersökningar framkallar vissa färger likartade känsloyttringar oberodene av kulturell påverkan, och det verkar sannolikt att den mänskliga hjärnan retas av vissa färgers egenskaper. Men att påstå att färger ensamt skapar likartade symboliska associationsmönster överallt är nog att generalisera i överkant, oavsett vilken teoretisk skola man än tillhör.

Färgens betydelse i visuell kommunikation i vardagen

Vår omgivning, som vi ser den, är uppbyggd av färger och deras samspel. De fungerar som en slags signaler i vår vardag; de berättar för oss vilken tid det är på dygnet, när maten börjar bli dålig och när vi kan korsa gatan. Även de minsta färgskillnader hjälper oss vid orientering i så väl rum som bland medmänniskor, vilka de är och hur de mår. Redan som barn får vi lära oss att rött står för varmt och blått för kallt på vattenkranen. Att kunna tolka färger, som en slags förlängning av den verbala kommunikationen, är en del av vår socialisation. Färgkommunikation är funktionellt överallt, t o m över lands- och kulturgränser, men bara till viss del. Trots att en färg som vit står för sorg i Asien, till skillnad från svart i Västvärlden, finns det internationella färger som t ex grön, som kan stå både för natur och som ett tecken för omognad (gällande frukt och dylikt). Den typen av färgassociation kallas ikonisk . Inom samhällen och kulturer finns också olika symboler som är skapade ur en ömsesidig överenskommelse om färgens innebörd, som då svart för sorg (eller vitt). I reklamsammanhang använder man sig däremot ofta av såkallat index, där man låter färgen vara budskapet i sig. Tobaksjätten Marlboro utnyttjar den gröna färgen för att ge sina mentolcigaretter en friskare och sundare image och Pripps Blå vill ge konsumenterna en känsla av sommar, hav och frihet med sin blå design.

Olika färgers betydelse

Blått
Blått representerar tro och barmhärtighet inom kristendomen. Det är fridens och intellektets färg som står för vatten, svalka och oändlighet. Blått står liksom grönt för Yin - den feminina kraften. På människokroppen anses blått ha koppling till halsen. Ljusblått verkar lugnande, feberdämpande och något kylande. Färgen främjar kreativitet och kommunikation.
Blått är flott, eller hur? Blått är den populäraste färgen i alla undersökningar som görs, och blått är alltid rätt. Blått är en proper, formell och seriös färg. Blått är strikt, konservativt, korrekt. Blått är klassiskt, pålitligt. Den blå färgen är populär i bank- och försäkringsbranschen och även inom större företag, eftersom blått ger ett intryck av korrekthet och pålitlighet och samtidigt är en tidlös färg. Blått är också kungligheternas färg, kungsblått! Blått har djup och tyngd. Blått är också friheten. Det stora blå havet, sväva upp i det blå!! Blått är rymd och evighet, höjd och djup. Vi fantiserar om blått och det blå är oändligt. Tankarnas värld är blå. Blått är också lugn och ro, det dämpar, kyler och lugnar. Djupblått kan nästan söva. Blått verkar avstressande, sänker pulsen, löser upp spänningar, låter tanken sväva fritt. Andas uuut….. Drömmar, vågor, skyar och hav. Blått är kraftfullt som rött, men på motsatt vis. Blått är klassiska svävande toner, en panflöjt, Enya och Enigma! Blått får oss också att uppfatta ting som små och lätta. Blått bromsar tiden, gör oss lite långsamma och svävande.

NÄSTA >>