Beskrivning av min psykoterapiverksamhet

Jag är född och uppvuxen i Finland. Efter ett års studier i USA kom jag till Uppsala 1970 där jag har bedrivit alla mina universitetsstudier. Efter att ha forskat och arbetat några år som universitetslektor i sociologi på Högskolan i Östersund, vaknade mitt gamla intresse för psykologi upp på nytt. Efter ytterligare studier här i Uppsala, blev jag examinerad som legitimerad psykolog 1990. Jag har en mycket bred psykologkompetens, eftersom jag arbetade i 5 år inom psykiatrin på Ulleråker och några år inom företagshälsovården, inom missbrukarvården och skolan, innan jag blev privatpraktiserande.

Jag finner mycket stor tillfredsställelse i mitt arbete och arbetar såväl med individer, par, familjer som med gruppterapi. Min arbetsinsats kan handla om en enda konsultation, om stödjande terapi med en glesare frekvens - ibland kallad coaching - eller om mer insiktsbetonad terapi med en frekvens på en till fyra gånger per vecka över flera års tid. Jag handleder också blivande psykoterapeuter under utbildning.

Under en del faser av livet när man är ung och har ont om tid eller har ett avgränsat problem att ta itu med, kan det vara praktiskt att gå i korttidsterapi på 10 gånger. Fokuset ligger då på ´här och nu´ i den aktuella frågan och man arbetar enligt kognitiv psykoterapeutisk metod.

Enligt min erfarenhet funderar många människor av och till på att ta kontakt med en psykolog, men steget dithän kan ofta kännas för stort. I stället försöker man hantera sin oro, sin otillfredsställelse, sina obesvarade frågor och nedstämndhet på egen hand så gott man kan. Jag har en känsla av att många nästan är rädda för att besvära en psykolog med sina 'bagateller' i stället för att konsultera en professionell person- eller kanske snarare en professionell medmänniska- och därmed ta sitt eget liv på fullaste allvar. Bakom detta ligger nog ofta för lågt ställda förväntningar om vad livet kan ge en. Jag tror att många svårare problem skulle kunna undvikas om man oftare stämde i bäcken.

Föräldrarnas terapi kommer också alltid barnen tillgodo och de kan gå ut i livet som starkare individer när de blir vuxna.

För många skulle också livet kunna berikas och få en större mening om man tillät sig att bli kvitt onödig barlast och gav sig själv nya utvecklingsmöjligheter. Livet innebär ständiga påfrestningar och inte minst dyker nya funderingar upp i olika livsfaser. Ibland blir påfrestningarna större än vad man klarar av på egen hand.

De symptom som jag ofta kontaktas för är ångest, panikångest,fobier, socialfobier, GAD, konfliktsrädsla, depression, stress, utbrändhet, ätstörningar, sexuella problem, bristande självkänsla eller självförtroende, missbruk och svartsjuka. Likaså arbetar jag mycket med olika typer av relationsproblem, uppfostringsproblem, livskriser och livsfrågor samt personlig utveckling.

Du är varmt välkommen att kontakta mig för preliminär konsultation.

Pirkko Laine, leg. psykolog, leg. psykoterapeut med handledarkompetens

pirkko.laine@comhem.se

Tillbaka hemsidan