Klätterträd finns det gott om i denna skog

Gläntan         

Söder om Observatoriet finns en glänta. Den är ganska sliten med en stor eldstad, här händer det att sällskap har ordentliga fester och inte städar efter sig. Det gör ingenting, detta är en bra plats att vara på med barn. Runt omkring är skogen tät vid denna tid på året. Ibland vandrar rådjuren förbi inne i denna skog om man är där på egen hand, den 4 augusti en bock och en get, de finns fortfarande någonstans i området. Rådjuren vandrar inte så mycket här, de håller ögonen på folk och håller avståndet. Söderut en ljunghed som nu blommar för fullt, med ett myller av insekter. Trädslagen är inte många runt gläntan. Bladen är slitna så här i eftersommaren. Ek är ett träd som många insekter uppskattar, och det går att se en hel del spår.

På ekblad vid (1) syns linsgaller där det ligger en larv av en liten gallstekel, knapparna ramlar av i september och sprids som frön för att övervintra på marken. Nästa vår har larven förpuppats, kläcks och flyger ut och lägger ägg på ekblad utan befruktning. Där bildas stora galläpplen, stekel kläcks och befruktning sker, sedan lägger honorna ägg på ekblad - och det är då linsgallerna bildas. Detta komplicerade exempel på förökning där könlig fortplantning varvas med förökning utan fortplantning (jungfrufödsel) är inte alls unikt.

På ekgrenar vid (2) finns potatisgaller. Här har många larver av en gallstekel kläckts och krupit ut genom hålen i knölen. Steklarna flyger ut och parar sig, honorna kryper ner i jorden och lägger ägg på ekrötter. Här kläcks honor mitt i vintern, de kryper uppför trädet och lägger ägg utan befruktning, i knopparna. Så bildas nya potatisgaller.

På ekblad, bland annat vid (3), syns bladgaller av ekbladloppor. På undersidan blad är små genomskinliga rum i bladet där larven av loppan ligger, det är liksom fönster. På ovansidan syns en liten buckla.

Rönnen bär lyser i sensommaren. Det tycks bli en bra rönnbärshöst. På bladen av rönnen vid (4) syns röda fläckar som är bladgaller av hornrost. På undersidan syns det trådar som är svampens hylle, några mm långa. Svampen växer också på enbuskar, där det bildas sporer på vintern.   

Ekorren har haft glada dagar under en tall, kanske under flera. Vid (5) ligger massor av kottefjäll av tallkottar, ekorren måste gnaga bort kottefjällen för att komma åt tallens frön. De år när det är gott om kottar på tall och gran lever ekorren till stor del av detta. 

Berget i kanten av gläntan vid (6) är fyllt av lavar. De flesta är invuxna i berget (skorplavar) men det finns också lite bladlika lavar. På södra kanten växer en grön bladlav som kan vara torsklav - jag är inte säker men ska ta reda på. På några ställen lyser den röda bohusgraniten igenom, där växer inga lavar. På ett ställe är berget vitt, det är inte granit utan kvarts, som är en sur bergart där inga lavar klarar av att växa. 

Blommor finns lite runt gläntan. Groblad, vitklöver och det lilla korta gräset vitgröe växer mitt i gläntan vid (7), där människor har gått, dessa växter tål att trampas på. Blodrot, höstfibbla, rölleka och blåbär växer runt gläntan. Ljungen på bergen klarar inte av att konkurrera med de andra växterna i gläntan, utom på de små bergknallar som finns där. Ett vackert gräs som heter tuvtåtel och har mycket smala, tunna blad växer i kanten av gläntan vid (8). 

Mycket annat kan finnas i gläntan. Fåglar passerar förbi i träden, små flockar med talgoxe, blåmes, flugsnappare och lövsångare just nu, senare i höst andra arter. Kanske skulle man sätta ut ett fågelbord
vid (9) i anslutning till gläntan här där så många besökare finns, och mata småfåglar i vinter. Det går att börja redan nu, visserligen hittar små fåglar sin egen mat men de är tacksamma för bidrag som alla fåglar. 

 

Groblad_20050811_P8119001_700.JPG (94667 byte) Leontodon_20050811_P8118935_700.JPG (30904 byte) Linsgaller_20050811_P8118933_700.JPG (42976 byte) Tuschlav_20050811_P8118941_700.JPG (119040 byte)
Groblad, otrampade  Höstfibbla med stekel Linsgaller på ekblad Tuschlav på berg
       
Tallkottar_20050811_P8118981_700.JPG (94971 byte) Potatisgall_20050811_P8118998_700.JPG (41022 byte) Kvarts_20050811_P8118945_700.JPG (122462 byte) iBlodrot_med_stekel_20050811_P8118977_700.JPG (39943 byte)
Rester efter ekorrmåltid  Potatisgall på ek Kvartsgång i granit  Blodrot med stekel