HUR SVERIGE STYRS

 
Sveriges riksdag

Riksdagens talmän

Sveriges riksdag, Stockholm Riksdagens talmän 2018-2022
Foto: Melker Dahlstrand  
Rosenbad Sveriges regering 2010-2014
Rosenbad, Stockholm Sveriges regering 2018-2022
Foto: Martina Huber/ Regeringskansliet  

1998-2019, Sören Odensåker, Mailadress: soren.odensaker@comhem.se

Detta innehåll baseras på tanken om trovärdighet, saklighet och opartiskhet samt oberoende i förhållande till ekonomiska, politiska, religiösa, privata eller andra särintressen. Dessutom med ett källkritiskt betraktelsesätt.