HUR SVERIGE STYRS

 
Sveriges riksdag

Riksdagens talmän

Sveriges riksdag, Stockholm Riksdagens talmän 2014-2018
Foto: Melker Dahlstrand Foto: Melker Dahlstrand
Rosenbad Sveriges regering 2010-2014
Rosenbad, Stockholm Sveriges regering 2014-2018
Foto: Martina Huber/ Regeringskansliet Foto: Martina Huber/ Regeringskansliet

Copyright © 1998-2017, Sören Odensåker, Mailadress: soren.odensaker@comhem.se

Detta material är skyddat enligt Lagen om upphovsrätt, 1960:729. Eftertryck, lagring i elektroniska media, visning på bildskärm eller annan form av kopiering och spridning är förbjuden. Den som bryter mot Lagen om upphovsrätt kan enligt 53 § åtalas av allmän åklagare och dömas till böter eller fängelse i upp till två år samt bli skyldig att erlägga ersättning till upphovsman.