Ideologierna


 

Karl Marx och Friedrich Engels

Innehåll:

Fakta om Karl Marx

Karl Marx Den tyske författaren, historikern och filosofen Karl Heinrich Marx (1818-1883) föddes 5 maj 1818 i staden Trier i delstaten Rheinland-Pfalz, Tyskland.

Karls fader var juristen Heinrich Marx (född Herschel Mordechai) (1777-1838) och hans farfar var Levy Mordechai (1743-1804) samt hans farmor var Eva Lwow (1753-1823). Många i hans fars släkt var rabbiner.

Hans moder var nederländskan Henriette Pressburg (1788-1863) och Karls morfar var Isaac Heijmans Presburg (1747-1832) samt hans mormor var Nanette Salomon Barent-Cohen (1764-1833). Släkten Pressburg kom ursprungligen från Ungern men hade emigrerat till Nederländerna. Många i hans mors släkt var rabbiner.

Karl hade tre bröder och fem systrar och Karl var den äldste brodern i syskonskaran men han hade en äldre broder Moritz-David som dog 1818 bara fyra år efter sin födelse.

Hans syster Sophie (1816-1886) var äldst och hennes namn var som gift Sophia Schmalhausen. Därefter brodern Hermann (1819-1842), systern Henriette (1820-1845), systern Louise (1821-1893) som hade efternamnet Juta som gift, systern Emilie (1822-1880) som hade efternamnet Conradi som gift, systern Karoline (1824-1847) som hade efternamnet Lieb som gift och yngst i syskonskaran var Eduard (1826-1837).

År 1824 konverterade familjen till kristendomen. Fadern inspirerade sin son Karl att läsa böcker skrivna av engelsmannen John Locke och fransmännen Diderot och Francois Marie Arouet (Voltaire).

Under 1830-1835 studerade Karl Marx i gymnasiet i Trier. Därefter började han att studera juridik vid universitetet i Bonn. Men studierna gick inte bra så hans fader tvingade honom hösten 1836 att istället studera vid Humboldts Universitetet i Berlin. Han studerade där bland annat filosofi, juridik, historia och konsthistoria.

Det var nu han började att skriva poesi och essäer om livet. Han blev intresserad av filosofi och kom i kontakt med Georg Wilhelm Friedrich Hegels (1770-1831) teorier. Marx anslöt sig till vänsterhegelianerna en tid.

När Marxs fader dog i maj 1838 ändrade han sin studieinriktning från juridik till filosofi dessutom gav han upp faderns förhoppning om en ämbetskarriär efter sina studier. Han var nu mer inriktad på en karriär inom universitetsvärlden.

Marx tog sin doktorsexamen i filosofi vid Universitet i Jena 1841 men som vänsterhegelian fick han inte några akademiska tjänster i Peussen (Tyskland). Istället blev han i oktober 1842 chefredaktör för den radikala tidningen "Rheinische Zeitung" i Köln, Tyskland. Tidningen var i opposition till myndigheten i Tyskland.

Marx fick dock sluta på tidningen strax innan den förbjöds i mars 1843. I oktober 1843 flyttade han till Paris och blev redaktör för "Deutsch–Französische Jahrbücher".

Han började nu studera franska och engelska utopisters teorier t. ex Fourier och Proudhon. Marx tillbaka visade deras utopiska teorier men insåg nu historiens betydelse i synen på de sociala och politiska villkor som fanns i samhället. Marx började nu också att kritisera Hegels teorier i boken "Grundlinien der Philosophie des Rechts", 1821.


Karl Marx´ viktigaste böcker

Karl Marx skrev ensam många böcker:

Marx skrev boken"Kapitalet" efter att ha kommit i kontakt med den klassiska nationalekonomins företrädare Adam Smith och David Ricardo. Huvudsyftet med boken var att visa hur kapitalismen förgör sig själv och banar väg för socialismen.

Engels sammanställde de två efterföljande volymerna av "Kapitalet" efter Marx död.


Fakta om Friedrich Engels

Friedrich Engels Den tyske författaren, historiken och filosofen Friedrich Engels (1820-1895) föddes 28 november 1820 i staden Barmen (nuvarande Wuppertal), som var en tvillingstad till Elberfeld , i delstaten Nordrhein-Westfalen, Tyskland.

Engels kom från en välbärgad familj som hade många internationella kontakter. Hans fader, Friedrich Engels (1796-1860) var en etablerad fabrikant inom textilindustrin och hans farfar var Johann Caspar Engels (1753-1821) som började företagsamheten inom textilindustrin i Barmen. Hans farmor var Ida Luise Friedrike Noot (1762-1822). Alla dessa föddes och levde i delstaten Nordrhein-Westfalen, Tyskland.

Modern hette Elisabeth Franziska Mauritia van Haar (1797-1873) och Friedrichs morfar var rektorn Gerhard Bernhard van Haar (1760-1837) samt hans mormor var Franziska Christina Snethlage (1758-1856). Moderns familj kommer ursprungligen (1683) från Leiden i sydvästra Nederländerna.

Friedrich hade fyra bröder och fyra systrar och Friedrich var äldst i syskonskaran. Brodern Hermann (1822-1905), systern Marie (1824-1901) som hade efternamnet Blank som gift, systern Anna (1825-1853) som hade efternamnet von Griesheim som gift, brodern Emil (1828-1884), systern Hedvig (1830-1904) som hade efternamnet Boelling som gift, brodern Rudolf (1831-1903), brodern Wilhelm (1832-1833) och systern Elise (1834-1912) som hade efternamnet von Griesheim som gift.

Friedrich gick i grundskolan i Barmen till han var fjorton år därefter fortsatte han att studera vid gymnasiet i Elberfeld. När han var sjutton år började han arbeta vid sin faders företag för att lära sig affärslivet.

Friedrich och hans fader blev snart oense om vad Friedrich skulle arbeta med. Fadern ville att han skulle ägna sig åt affärsverksamhet så han tillbringade tre år i Bremen, Tyskland (1838-1841) på ett exportföretag.

1841 anmälde sig Friedrich till tjänstgöring inom det preussiska artilleriet. Han valde detta för att komma till Berlin och därmed komma ifrån sin faders inflytande.

Engels började att skriva artiklar under synonymen Friedrich Oswald. Han kom i kontakt med Georg Wilhelm Friedrich Hegel (1770-1831) som var professor vid Berlins universitet och blev nu en unghegelian.

1843-1844 arbetade han dock på faderns fabrik i Manchester, England. Han fick där se under vilka orimliga villkor som brittiska arbetare levde. Baserat på dessa erfarenheter skrev han år 1844 sin första bok "De arbetande klassernas läge i England".

Friedrich skrev en artikel "Critical Essay of Political Economy" som infödes i februari 1844 i "Deutsch–Französische Jahrbücher". Marx blev så imponerad av denna artikel att han bjöd in Engels till Paris.


Friedrich Engels viktigaste böcker

Friedrich Engels skrev ensam många böcker:


Mer fakta om Marx och Engels

Marx och Engels möttes första gången 1842 på tidningen "Rheinische Zeitung" i Köln, Tyskland.

I oktober 1843 flyttade Marx till Paris, Frankrike och blev redaktör för "Deutsch–Französische Jahrbücher". I februari 1844 (i denna tidskrifts enda utgivningsnummer som dessutom var ett dubbelnummer) införde Marx en artikel som Engels hade skrivit, "Umrisse zu einer Kritik der Nationalökonomie". Marx blev imponerad av denna artikel så han bjöd in Engels till Paris.

Efter att de ledande tyska staterna förbjöd utgivningen av "Deutsch–Französische Jahrbücher" började Marx istället skriva artiklar för den tyskspråkiga tidningen "Vorwärts". Den kom ut med två nummer i veckan i Paris under året 1844.

Den 28 augusti 1844 träffades Marx och Engel en andra gång, nu på "Café de la Régence on the Place du Palais" i Paris. I och med detta möte började det livslånga samarbetet mellan Marx och Engels.

Efter påtryckningar från den preussiske kejsaren så förbjöds tidningen "Vorwärts" i januari 1845. Karl Marx utvisades från Frankrike och flyttade till Bryssel, Belgien. Under våren 1845 flyttade även Engels till Bryssel.

I mars 1848 blev båda utvisade från Belgien efter att ha publicerat pamfletten "Det kommunistiska partiets manifest" (Manifest der kommunistischen Partei). De flyttade till Köln, Tyskland där de startade den radikala tidningen "Neue Rheinische Zeitung" 1 juni 1848 med Marx som redaktör.

Båda tvingades att lämna Tyskland och flyttade först till Paris sedan till London, England i juli 1849. Marx fick nu ekonomiska svårigheter under resten av sitt liv. Han klarade livhanken tackvare sin vän Engels som med hjälp av sin faders fabrik i Manchester kunde försörja sig själv och till stor del Marx och hans familj.

Från den 21 augusti 1852 skrev Marx artiklar för "New York Tribune" och hans sista artikel publicerades, i denna tidning, den 15 februari 1861. Under denna tid fick Marx en bättre ekonomisk situation.

I slutet av år 1870 sålde Engels sin fabrik i Manchester och flyttade till London. Under Marx´sista tretton år i livet bodde de båda i London. Karl Marx dog i London den 14 mars 1883 medan Friedrich Engels dog i London den 5 augusti 1895.


Marx och Engels viktigaste böcker

Karl Marx och Friedrich Engels har tillsammans skrivit böcker.


Boken "Det kommunistiska partiets manifest", 1848 (Manifest der kommunistischen Partei)

Karl Marx och Friedrich Engels fick tillsammans i uppdrag att skriva ett politiskt manifest för den internationella organisationen "Kommunisternas förbund" (Bund der Kommunisten). Kommunisternas förbund bildades i London juni 1847. Det var en hemlig organisation.

Karl Marx och Friedrich Engels fick uppdraget att skriva manifestet på puben The Red Lion i stadsdelen Soho i London. Manifest betyder offentligt tillkännagivande. Det kommunistiska manifestet skulle alltså göra det hemliga öppet. Kommunisternas förbund upplöstes 1852.

I boken förklarar Marx och Engels människans historia som en kamp mellan klasser t. ex. fri och slav, patricier och plebej, baron och livegen, mästare och gesäll. Med industrialismens intåg så har nya grupper av förtryckare och förtryckta uppstått nämligen borgare (bourgoisie) och proletärer (arbetare).

Den historiska materialismen

De redogör vidare för proletariatets situation under industrialismen och menar att historien oåterkalleligen går mot seger för proletariatet och nederlag för borgarna. "Men bourgeoisien har inte bara smitt de vapen, som skall bringa den döden, den har också frambringat de män, vilka skall föra detta vapen - de moderna arbetarna, proletärerna.."

Den kommunistiska revolutionen

Marx och Engels menar vidare att lagarna, moralen och religionen är borgerliga fördomar bakom vilka det finns borgerliga intressen. Proletariatet vilket är det understa lagret i det nuvarande samhället kan inte ta makten utan att hela samhällets överbyggnad sprängs i luften. Inom varje land måste proletariatet ta bort sin egen bourgoisie från makten. Detta maktövertagande måste ske i en öppen revolution där proletariatet med våld störtar bourgeoisien. Denna seger innebär införandet av det kommunistiska samhället.

Den franska revolutionen avskaffade den feodala egendomen till förmån för den borgerliga egendomen. Kommunismen kommer att avskaffa den borgerliga egendomen och omvandla den personliga egendomens samhälleliga karaktär så att den förlora sin klasskaraktär.

Lönearbete

I det borgerliga samhället är kapitalet självständigt och personligt medan den arbetande individen är osjälvständig och opersonlig. De som arbetar i det borgerliga samhället förvärvar ingen rikedom och de som förvärvar rikedom de arbetar inte. När det inte finns lönearbete finns det inte längre kapital.

Familjens roll

Den borgerliga familjen existerar bara för bourgeoisien och den finner sin komplettering i den tvungna familjelösheten hos proletärerna och i den offentliga prostitutionen. När kapitalet försvinner så försvinner också den borgerliga familjen och dess komplettering. Kommunismen upphäver föräldrarnas utsugning av barnen och överför uppfostran av barnen till en samhällelig uppfostran som redan nu förekommer genom skolan. Kommunismen undandrar uppfostran från den härskande klassens inflytande.

Med upphävandet av de nuvarande produktionsförhållandena kommer även kvinnogemenskapen, dvs den officiella och icke-officiella prostitutionen, att försvinna.

Nationernas upplösning

Arbetarna har inget fädernesland. När den ena individens exploatering av den andra upphävs då upphävs den ena nationens exploatering av den andra. Eftersom klasslösheten uppstår i det kommunistiska samhället införande kommer fientligheten mellan nationerna att upphöra.

Avskaffandet av religionen och andra borgerliga idéer

En viss tids härskande idéer är bara den härskande klassens idéer. Den kommunistiska revolutionen kommer att bryta med de traditionella idéerna.

Proletariatets diktatur

Proletariatet kommer att använda sin politiska makt till att ta ifrån bourgeoisien allt kapital och samla alla produktionsinstrument i statens hand. Den politiska makten är en klass´ sätt att organisera förtrycket av en annan klass.

Kommunismens införande

När proletariatet i kampen mot bourgeoisien förenar sig som en klass och genom revolution gör sig till den härskande klassen samt som härskande klass med våld upphäver de gamla produktionsförhållandena, så upphäver de med produktionsförhållandena klassmotsättningens existens. Det innebär att kommunismen införs och med den det klasslösa samhället och staten vittrar bort.

Marx hävdade att liksom franska revolutionen gjorde det möjligt för de nya köpmännen och fabriksidkarna att ta makten från en döende aristokrati så kommer arbetarklassen i det kapitalistiska samhället att till slut krossa detta system. Den kommunistiska revolutionen skulle, enligt Marx, inleda en ny, rationell och progressiv era där fördelningen skedde i enlighet med behoven.

Marx och Engels syn på andra socialister

De kritiserar andra socialistiska och kommunistiska riktningar i länder som Frankrike, Storbritannien och Tyskland.

Den feodala socialismen

Marx och Engels har inget gott att säga om de adelsmän och präster som ville hjälpa proletariatet och som kritiserade bourgeoisien. Den feodala aristokratin störtades av bourgeoisien. Deras situation försämrades och deras roll upphörde med det borgerliga samhället. De kallar dessa adelsmän och prästers tankar för den feodala socialismen.

Den småborgerliga socialismen

I de utvecklade länderna hade ett nytt småborgarskap uppstått mellan bourgeoisien och proletariatet. De som tog parti för denna grupp deras tankar kallar Marx och Engels för den småborgerliga socialismen. De ansåg att dessa socialister var både reaktionära och utopiska.

Engels kallade t.ex. socialdemokraterna för småborgerliga socialister.

Den utopiska socialismen

Speciellt kritiserar de båda de utopiska socialisterna. De kallar dem för reaktionärer och anser att de förkunnar en asketism och en grov jämlikhetslära. Dessa utopister ser inte den historiska materialismen. De vill också förbättra levnadsvillkoren för alla även de bäst ställda. De förkastar revolutionen som verktyg. Istället förespråkar utopisterna sociala utopier som t.ex. enskilda falangstärer eller att grunda hemkolonier.

1998-2018, Sören Odensåker, Mailadress: soren.odensaker@comhem.se

Detta innehåll baseras på tanken om trovärdighet, saklighet och opartiskhet samt oberoende i förhållande till ekonomiska, politiska, religiösa, privata eller andra särintressen. Dessutom med ett källkritiskt betraktelsesätt.