Ideologierna


 

Rudolf Rocker

 Innehåll:

Fakta om Rudolf Rocker

Den tyske författaren och historikern Johann Rudolf Rocker (1873-1958) föddes i Mainz, Tyskland den 25 mars 1873.

Hans fader var den tyske litografen Georg Philipp Rocker (1845-1877) som föddes i staden Wörrstadt i sydvästra Tyskland.

Hans moder var Anna Margaretha Naumann (1848-1887). Rudolfs morfar var Heinrich Naumann.

"I am an Anarchist not because I believe Anarchism is the final goal, but because there is no such thing as a final goal."

Rudolf Rocker (1873-1958)

Rudolf hade två bröder Philipp och Friedrich.

När hans fader dog var det hans mor och Rudolfs mormor som tog hand om vårdnaden av Rudolf och hans två bröder.

I oktober 1884 gifte sig hans moder med Ludwig Baumgartner som var bokbindare. 1887 dog Rudolfs moder. När styvfadern gifte om sig hamnade Rudolf vid ett katolskt barnhem och hans lillebror Friedrich togs om hand av hans farföräldrar. Rudolf rymde från barnhemmet två gånger. Efter andra rymningen tog han arbete i sex månader på en linjebåt som gick mellan Mainz och Rotterdam. Barnhemmet hittade honom och han blev skickad tillbaka till institutionen.

Hans morbror Carl Naumann, som var en aktiv socialist, såg till att Rudolf fick en lämplig utbildning. Efter sin skolgång blev Rudolf bokbindare. Han var gesäll i flera år och som sådan reste han mycket i västra Europa.

I början av år 1890 blev Rudolf medlem i "Sozialdemokratische Partei Deutschlands", SPD och dess vänstergrupp "Die Jungen". Han blev utesluten ur SPD i maj 1891 men ändå så blev Rocker vald av Bokbindarföreningen till ledamot till Socialistiska Internationella Kongressen i Brysell. Rocker och en vän gick till mötet i Brysell. I Brysell kom han i kontakt med anarkister och anarkistisk litteratur och tidningar. Han blev anarkist.

1892 började han skriva inom den anarkistiska tidningsbranschen. Polisen trakasserade honom så han lämnade Tyskland och levde några år i Paris innan han flyttade till London, England 1895.

Rocker anslöt sig till en judisk anarkistisk rörelse och lärde sig Yiddish. Han arbetade i flera Yiddishtidningar som "Dos Fraye Vort" i Liverpool 1898, "Der Arbeter Fraint" i London 1898 och "Germinal" 1900.

Han valdes till ledamot i Internationella Anarkist Kongressen i Amsterdam 1907. Han föredrog att verka inom revolutionära fackföreningar och stödde anarkosyndikalismen.

Eftersom han kritiserade Första världskriget (1914-1918) blev han internerad och betraktad som en fientlig utlänning. Tidningen "Der Arbeter Fraint" stängdes av myndigheterna.

1918 deporterades Rocker till Nederländerna och flyttade slutligen åter till Tyskland. Han blev en av de ledande personerna inom den tyska anarkosyndikalismen och blev redaktör för tidningen "Der Syndikalist".

1933 lämnade han återigen Tyskland. Denna gång för att undkomma förföljelse från den nya nazistiska regimen i Tyskland. Han flyttade till Crompond i delstaten New York, USA och höll föredrag och skrev mot nazismen och kommunismen.

Rocker dog i Crompond, New York den 19 september 1958.


Rockers anarkism

Rudolf Rocker är en av de mest populära anarkosyndikalister. De betonar vikten av kamp inom revolutionära fackföreningar och att det framtida samhället skall byggas på dessa föreningar (syndikat) istället för kommunen.

Anarkosyndikalisterna förespråkar generalstrejk som huvudmetod, att genomföra en social revolution och störta kapitalismen, istället för konspirations- och upprorshandlingar. Man vill vidare avveckla staten, kyrkan och armén.

Rudolf Rocker tillhör anarkosyndikalismen.


Rockers viktigaste böcker

Rocker skrev på tyska och Yiddish. Mycket av detta har översatts till spanska. Mycket lite finns översatt till engelska.

Tre böcker är översatta till engelska och utgivna i USA.

Två böcker är översatta till engelska och utgivna i Storbritannien.

I Rockers mest kända bok "Anarcho-Syndicalism" redogör Rocker för hans anarkistiska idéer, direkt aktioner, sabotage och strejker.

1998-2018, Sören Odensåker, Mailadress: soren.odensaker@comhem.se

Detta innehåll baseras på tanken om trovärdighet, saklighet och opartiskhet samt oberoende i förhållande till ekonomiska, politiska, religiösa, privata eller andra särintressen. Dessutom med ett källkritiskt betraktelsesätt