Ideologierna


 

Leo Tolstoj

Innehåll:

Fakta om Leo Tolstoj

Leo Tolstoj Den ryske, författaren, pacifisten och greven Lev Nikolajevitsj Tolstoy (1828-1910) föddes 9 september 1828 på godset Jasnaja Poljana (Yasnaya Polyana), Tulskaja oblast, Ryssland. Jasnaja Poljana ligger 17 mil söder om Moskva.

Leos fader var greven Nikolaj Ilich (1794-1837). Leos farfar var greven Ilya Nikolajevitsj Tolstoy (1757-1820) och hans farmor Pelageja Andrejevna Gorchakova (1762-1838) kom från adelssläkten Gortchakóf.

Leos moder Marija Nikolaevna Volkonskaja (1790-1830) dog den 16 augusti 1830. Leos morfar var Nikolaj Sergejvich Volkonsky (1753-1821) och hans mormor var Catherine Troubetskóy.

Leo hade fyra syskon tre äldre bröder Nikolaj "Kolja" Nikolajvich (1823-1860), Sergej "Serëzha" Nikolajvich (1826-1904) och Dimitrij Nikolajvich (1827-1856) samt en yngre syster Marija "Mashenka" Nikolaevna (1830-1912).

Barnen blev utbildade av utländska privatlärare. Den 10 januari 1837 flyttade Leo och hans familj till Moskva. Detta för att förbereda de två äldsta sönerna, Nikolaj och Sergej, för universitetsstudier.

Fadern Nikolaj deltog i striderna mot Napoleons trupper 1812. Han dog den 3 juli 1837 av stroke när han promenerade på Moskvas gator. Leo och hans fyra syskon var nu föräldralösa.

De tre yngre syskonen Leo, Dimitrij och Marija flyttade tillbaka till godset. Där släktingar tog hand om deras uppfostran och utbildning.

1840 flyttade syskonen till släkting i Kazan som var en universitetsstad i Tatarstan, Ryssland.

Tolstoy studerade 1842-1844 orientaliska språk (arabiska och tatariska) vid ett gymnasium för att komma in vid Kazan Universitetet i Tatarstan, Ryssland. Han misslyckades med sina studier 1844 i historia, gegrafi och latin. Efter ett nytt försök klarade han intagningen till universitetsstudier.

Tolstoy började sina universitetsstudier våren 1844. Men studierna gick väldigt dåligt. Han började läsa juridik 1845 istället för språk. Hans studier gick nu bättre än tidigare.

Men han slutade sina studier den 14 april 1847 och flyttade till godset Jasnaja Poljana. Leo och hans tre bröder fick nu överta godset Jasnaja Poljana efter sina föräldrar. Deras syster Marya fick, enligt rysk lag, en fjortondel av lösöret och en åttondel av egendomarnas värde. Detta tyckte inte bröderna var rättvist. Alla syskon skulle ha var sin femtedel av arvet.

Leo fick den 11 juli 1847 godset Jasnaja Poljana och några angränsande byar. Totalt 4 000 tunnland mark och 330 jordbruksarbetare och småbrukare.

Nu bedrev han omfattande studier inom olika områden. Han följde ett noggrannt schema över sitt levende. Men han hade svårigheter att fullfölja dessa mål både inom sina studier och sitt levnadssätt.

Tolstoj började under sommaren år 1846 att skriva böcker. I mitten av oktober 1848 flyttade Leo till Moskva. Han stannade där bara i några veckor och spelade bort pengar på kortspel. I januari 1849 flyttade Leo till St. Petersburg för att ta sin juridikexamen men han drog på sig stora skulder. I juni 1849 betalade han några av sina skulder och flyttade tillbaka till sitt gods.

Den 8 december 1850 flyttade han till Moskva. Tolstoy tillbringade denna tid i Moskva med sällskapsliv och kortspel. Han förlorade stora summor i kortspel. Den 2 april 1851 beslutade han sig för att flytta tillbaka till sitt gods, Jasnaja Poljana.

Tolstoy och hans bror Nikolaj reste till Kaukasien där Nikolais regemente var inkvarterat. Den 30 maj 1851 kom de till regementet i stanitsan Starogladkovskaya. Stanitsa är en kosackby inom en kosackarmés (host) område. Naturligtvis drog Tolstoy på sig spelskulder.

Tolstoy tjänstgjorde som kadett i sin bror Nikolais regemente år 1852. Han led av rematism och lämnade Kosackregementet den 16 maj 1852 för behandling i kurorten Pjatigorsk, Stavropol kraj. I juli 1852 var han klar med boken "Barndomen" (Detstvo). Tolstoy undertecknade sin bok med L.N.. Han fick mycket bra kritik för sin bok.

Hans sjukdom förbättrades inte utan han fick ny behandling i kurorten Zheleznovodsk, Stavropol kraj. Den 7 augusti 1852 var han tillbaka till sitt regemente i Starogladkovskaya. Den 12 januari 1854 tog han en officersexamen, den lägsta formen, och blev placerad vid 12:e artilleri brigaden i Moldavien.

På sin väg till sin nya brigad stannar Tolstoy vid sitt gods Jasnaja Poljana den 2 februari 1854. Den 3 mars 1854 fortsatte han sin resa. Den 12 mars 1854 anlände han till Bukarest som år 1854 tillhörde Ryssland. Tolstoy sammanträffade här med sin nya brigad, officerskolleger och fick nu sin nya uniform. Den 19 juli 1854 lämnade hans stab Bukarest för transport till den ryska fronten.

Oktober 1853 hade ryska trupper marscherat in i Moldavien. 28 mars 1854 förklarade Storbritannien och Frankrike krig mot Ryssland (Krimkriget, 1854-1856).

Den 19 juli 1854 lämnade Tolstoy och hans stab Bukarest i en månad för att se den ryska fronten. Den 9 september 1854 satte hans stab upp ett högkvarter i staden Chişinău i Moldavien som då tillhörde Ryssland.

För att kunna betala sina spelskulder och finansiera en rysk tidskrift (The Military Gazette) sålde Tolstoy huset på sitt gods, Jasnaja Poljana. Under september 1854 monterades huset ned del för del för att transporteras bort. Nu fanns bara två paviljonger kvar, vilka hade flankerat stora byggnaden, på hans gods. Tidskriften förbjöds av de ryska myndigheterna.

Han ansökte om förflyttning till Sevastopol på Krimhalvön och blev befordad till fänrik. Den 7 november 1854 kom Tolstoy till Sevastopol som var belägrad (1854-1855) av brittiska och franska trupper. Tolstoy placerades vid 14:e artilleribrigadens 3:e lätta batteri som var inkvarterad i staden Sevastopol.

I januari 1855 förflyttades han till 11:e artilleribrigadens 3:e lätta batteri som var inkvarterad 11 km utanför staden Sevastopol. Hans spelskulder blev nu ännu större. Hans batteri blev flyttat närmare fronten, hundra meter från de franska trupperna, söder om staden. Tolstoy var nu kvartermästare. Han tjänstgjorde vid fronten i fyra dagar sedan vilade han i fyra dagar inne i Sevastopol. Sedan tillbaka till fronten. Han skrev böcker och artiklar under tiden han var vid fronten.

Den 27 augusti 1855 började fransmännen att bombardera de ryska trupperna. Tolstoy var vid detta tillfälle i staden Sevastopol. Staden erövrades av britterna och fransmännen. Den 19 september 1855 förflyttades Tolstoys batteri till Krementjuk (ligger i centrala Ukraina). I november blev han utsedd till kurir och lämnade sitt batteri för att resa till St. Petersburg.

Han kom till St. Petersburg den 19 november 1855. Efter belägringen utsågs Tolstoy till löjtnant. I november lämnade han in sin avskedsansökan. Han blev nu pacifist.

Hans erfarenheter av kriget utvecklade hans pacifistiska ståndpunkt och gjorde att han kunde beskriva krigets fasor i sina böcker.

Under 1857 reste Tolstoy till Paris, Genève, Italien och Tyskland. Den 30 juli 1857 återvände han till St. Petersburg. De närmaste två åren tillbringade han på sitt gods, Jasnaja Poljana. Sommaren 1860 reser han tillsammans med sin syster till Tyskland.

I mars 1861 besöker han Pierre-Joseph Proudhon. Nu började Tolstoy att skriva sina stora verk som "Krig och fred" och "Anna Karenina".

Dessutom omväderar han sitt liv. Han skrev artiklar som prisar vegetarianism, nykterhet, kyskhet och omfördelning av resurser till kollektivt ägande av mark.

1884 lämnade han sitt gods för att leva som en fattig bonde. 1891 blev han betraktad av den ryska staten som en anarkist. Hans verk blev nu censurerade så han blev tvungen att publicera sina verk i utlandet.

I mars 1901 blev han exkommunicerad (bannlyst) av den ryska ortodoxa kyrkan för att propagera omoraliska läror. 1902 börjar Tolstoy bli sjuk.

Mitt i natten den 28 oktober 1910 klädde han sig i grova bondekläder och lämnade sitt gods i en ålder av 82 år. Han hade sin läkare som enda sällskap. Han skrev en lapp där han meddelade att han inte kunde leva i huset med dess rikedom och att han ville tillbringa sina sista dagar ensam och utan bråk.

Han reste till klostret i Kozelsk där hans syster var nunna. Därifrån fortsatte han i en dragig tredjeklassvagn. Detta förvärrade hans hälsa och dessutom blev han igenkänd av några bönder som han reste tillsammans med.

Han fick lunginflammation och dog den 20 november 1910 i en liten lägenhet som tillhörde stationsföreståndaren vid Astapovo järnvägsstation i Rjazanskaja oblast söder om Moskva.


Tolstojs anarkism

Tolstoj kallade aldrig sig själv för anarkist men hans idéer är anarkistiska, att avvisa staten och egendomsrätten. Båda dessa måste avvecklas för att människorna skall leva fritt och i tillstånd av gemenskap och ömsesidig fred. Varor och tjänster skall fördelas så att människorna får allt de behöver men inget för överflöd. För att detta skall kunna fungera pläderar han för en moralisk revolution. Genom förnuft och ytterst genom övertalning och exempel. Detta för att motverka det onda samhället.

Det bästa sättet att bekämpa statsmakten är att vägra lyda den. Vägra militär- och polistjänstgöring och att inte betala skatter. Han trodde på en moralisk revolution och förkastade varje form av våldsanvändning inom anarkismen.

Tolstoj tillhör den pacifistiska anarkismen.


Tolstojs viktigaste böcker

Tolstoy samlade verk (1928-1958) består av 90 volymer. Han skrev pjäser, noveller, essäer och religiösa betraktelser.

Han har skrivit tre memoarer:

Han har också skrivit:

Han utvecklar sin pacifistiska anarkism i böckerna:

Hans sista verk (Tolstoj skrev den 1900 och då ansåg han inte den vara färdig) var pjäsen "The living corpse", 1911 (Живой труп) publicerades postumt efter hans död.

1998-2018, Sören Odensåker, Mailadress: soren.odensaker@comhem.se

Detta innehåll baseras på tanken om trovärdighet, saklighet och opartiskhet samt oberoende i förhållande till ekonomiska, politiska, religiösa, privata eller andra särintressen. Dessutom med ett källkritiskt betraktelsesätt