Ideologierna

Burke Mill Spencer
Edmund Burke (1729-1797) John Stuart Mill (1806-1873) Herbert Spencer (1820-1903)
Godwin Marx Engels
William Godwin (1756-1836) Karl Marx (1818-1883) Friedrich Engels (1820-1895)

Copyright © 1998-2017, Sören Odensåker, Mailadress: soren.odensaker@comhem.se

Detta material är skyddat enligt Lagen om upphovsrätt, 1960:729. Eftertryck, lagring i elektroniska media, visning på bildskärm eller annan form av kopiering och spridning är förbjuden. Den som bryter mot Lagen om upphovsrätt kan enligt 53 § åtalas av allmän åklagare och dömas till böter eller fängelse i upp till två år samt bli skyldig att erlägga ersättning till upphovsman